Εμφανίζονται μουτζούρες στην πίσω όψη των εκτυπώσεων

Αντιμετωπίστε το πρόβλημα ελέγχοντας τα στοιχεία με την εξής σειρά:
Χρησιμοποιείτε χαρτί μικρότερο από το μέγεθος των δεδομένων εκτύπωσης;
Αντικαταστήστε το με χαρτί που έχει ίδιο μέγεθος με τα δεδομένα εκτύπωσης. Τοποθέτηση χαρτιού
Έχετε καθαρίσει τη μονάδα στερέωσης;
Αυτά τα συμπτώματα μπορεί να εμφανιστούν, όταν η μονάδα στερέωσης είναι βρώμικη. Σε αυτήν την περίπτωση, καθαρίστε τη μονάδα στερέωσης. Καθαρισμός της μονάδας στερέωσης
99LL-073