Δεν είναι δυνατή η εκτύπωση

Αντιμετωπίστε το πρόβλημα ελέγχοντας τα παρακάτω στοιχεία.
Έχει παρουσιαστεί κάποιο σφάλμα;
Ελέγξτε την κατάσταση και το αρχείο καταγραφής της διαδικασίας εκτύπωσης και, αν εμφανίζεται ένας τριψήφιος αριθμός που αρχίζει με «#» (κωδικός σφάλματος), δείτε πώς μπορείτε να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα με βάση τον κωδικό σφάλματος.
Προβολή της κατάστασης της εργασίας εκτύπωσης και του αρχείου καταγραφής
Εμφανίζεται ένας κωδικός σφάλματος
Μπορείτε να εκτυπώσετε μια δοκιμαστική σελίδα;
Εάν μπορείτε να εκτυπώσετε δοκιμαστική σελίδα, ελέγξτε αν είναι σωστές οι ρυθμίσεις εκτύπωσης της εφαρμογής.
Εκτύπωση δοκιμαστικής σελίδας
Ελέγξτε την κατάσταση και τις ρυθμίσεις δικτύου.
Ελέγξτε τα απαιτούμενα στοιχεία σύμφωνα με το περιβάλλον χρήσης.
Δεν είναι δυνατή η εκτύπωση (ασύρματο LAN)
Δεν είναι δυνατή η εκτύπωση (ενσύρματο LAN)
Δεν είναι δυνατή η εκτύπωση (σύνδεση USB)
Δεν είναι δυνατή η εκτύπωση (μέσω διακομιστή εκτύπωσης)
99LL-07W