Specifikacije funkcij za varnost in upravljanje

Požarni zid

Za IPv4 in IPv6 lahko skupaj določite največ 16 naslovov IP (ali obsegov naslovov IP).
Določiti je mogoče največ 32 naslovov MAC.

Ključi in potrdila

Podprti so naslednji ključi in potrdila:

Samoustvarjeni ključ in samopodpisano potrdilo ali CSR

Algoritem javnega ključa (in dolžina ključa)
RSA (512, 1024, 2048, 4096 bitov)
ECDSA (P256, P384, P521)
Algoritem podpisa potrdila
RSA: SHA-256, SHA-384*1, SHA-512*1
ECDSA: SHA-256, SHA-384, SHA-512
*1 SHA384-RSA in SHA512-RSA sta na voljo le, če je dolžina ključa RSA 1024 bitov ali več.

Ključ in potrdilo ali potrdilo overitelja potrdil za namestitev

Format
Tipka
PKCS#12*1
Potrdilo overitelja potrdil
Format X.509 DER/PEM
Datotečna pripona
Tipka
».p12« ali ».pfx«
Potrdilo overitelja potrdil
».cer« ali ».pem«
Algoritem javnega ključa (in dolžina ključa)
RSA (512, 1024, 2048, 4096 bitov)
ECDSA (P256, P384, P521)
Algoritem podpisa potrdila
RSA: SHA-256, SHA-384*2, SHA-512*2
ECDSA: SHA-256, SHA-384, SHA-512
*1 Zahteve za potrdilo v ključu so skladne s potrdilom overitelja potrdil.
*2 SHA384-RSA in SHA512-RSA sta na voljo le, če je dolžina ključa RSA najmanj 1024 bitov.
Naprava ne podpira uporabe seznama ukinjenih potrdil (CRL).

Definicija »šibkega šifriranja«

Če je možnost [Prepoved uporabe šibkega kodiranja] v razdelku [Nastavitve kodiranja] nastavljena na [Vključeno], ne smete uporabljati teh algoritmov. [Nastavitve kodiranja]
Razpršilni
MD4, MD5, SHA-1
HMAC
HMAC-MD5
Šifriranje običajnega ključa
RC2, RC4, DES
Šifriranje javnega ključa
Šifriranje RSA (512/1024 bitov)
Podpis RSA (512/1024 bitov)
DSA (512/1024 bitov)
DH (512/1024 bitov)
Tudi če je možnost [Prep. ključa/certifikata s šib. kod.] v razdelku [Nastavitve kodiranja] nastavljena na [Vključeno], je razpršilni algoritem SHA-1, ki se uporablja za podpisovanje korenskega potrdila, mogoče uporabiti.

TLS

Uporabiti je mogoče naslednje kombinacije različic TLS in algoritmov.
: Uporabno     : Ni uporabno
Algoritem
Različica TLS
TLS 1.3
TLS 1.2
TLS 1.1
TLS 1.0
Algoritem za šifriranje
AES-CBC (256 bitov)
AES-CBC (128 bitov)
AES-GCM (256 bitov)
AES-GCM (128 bitov)
3DES-CBC
CHACHA20-POLY1305
Algoritem za izmenjavo ključev
RSA
ECDHE
X25519
Algoritem za podpisovanje
RSA
ECDSA
Algoritem HMAC
SHA1
SHA256
SHA384
99R9-00J