Registracija nestandardnih velikosti papirja v računalniku (velikost po meri)

Papir po meri je papir nestandardne velikosti, kjer lahko poljubno določite dolžine njegovih strani.
Če dokument ali papir za tiskanje ni standardne velikosti, morate predhodno registrirati velikost v gonilnik tiskalnika.

Če uporabljate Windows

1
Kliknite [] (Start) [] (Settings)  [Naprave] [Tiskalniki in optični bralniki].
Prikaže se zaslon [Tiskalniki in optični bralniki].
2
Kliknite gonilnik tiskalnika naprave [Manage] [Prednostne nastavitve tiskanja].
Prikaže se zaslon [Prednostne nastavitve tiskanja] gonilnika tiskalnika.
3
Na zavihku [Page Setup] kliknite [Custom Paper Size].
4
Vnesite ime velikosti papirja po meri in velikost papirja ter kliknite [Register].
5
Kliknite [OK] [OK].
Velikost papirja po meri je registrirana.

Če uporabljate macOS

1
V računalniku odprite dokument, ki ga želite natisniti.
2
V meniju v aplikaciji, v kateri ste odprli dokument, kliknite [Print].
Prikaže se pogovorno okno za tiskanje.
3
V razdelku [Printer] izberite gonilnik tiskalnika naprave.
4
V razdelku [Paper Size], kjer so na voljo možnosti tiskanja, izberite [Manage Custom Sizes].
Če se možnosti tiskanja ne prikažejo, kliknite [Show Details] v pogovornem oknu za tiskanje.
5
Kliknite [+] v spodnjem levem kotu, dvokliknite [Untitled] in vnesite ime velikosti papirja po meri.
6
Vnesite velikost papirja in kliknite [OK].
Velikost papirja po meri je registrirana.
99R9-02Y