Omejevanje uporabe portala Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)

Čeprav je Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik) priročen za upravljanje naprave v računalniku, pa predstavlja tudi tveganje za dostop tretjih oseb do naprave.
Nastavitev lahko konfigurirate tako, da od uporabnikov pred uporabo portala Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik) zahteva vnos kode PIN (koda PIN za dostop do portala Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)), s čimer tretji osebi preprečite nepooblaščen dostop.
Če ne uporabljate portala Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik), priporočamo, da to funkcijo onemogočite.

Nastavitev kode PIN za uporabo portala Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)

Uporabo portala Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik) lahko omejite samo na tiste uporabnike, ki poznajo kodo PIN za dostop do portala Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik).
V tem poglavju je opisan postopek konfiguracije nastavitev na nadzorni plošči.
Nastavitve lahko konfigurirate tudi na portalu Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik) v računalniku, ko v napravi nastavite kodo PIN za dostop do portala Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik). Upravljanje naprave iz računalnika (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Potrebujete skrbniške pravice.
1
Na nadzorni plošči izberite [Meni] na zaslonu [Domov] in pritisnite . Zaslon [Domov]
2
Pritisnite [Nastavitve upravljanja] [Nast. daljin. UI/Posodob. stroj. opreme] [Nastavitve daljinskega UI] [Varnostne nast. za dostop do odd. UI] .
Prikaže se zaslon [Varn. dost. do odd. UI].
Če se prikaže zaslon za prijavo, vnesite ID upravitelja sistema in kodo PIN ter pritisnite [<Prijava>] ID in koda PIN skrbnika sistema
3
Možnost [Varnostne nast. za dostop do odd. UI] nastavite na [Vključeno], vnesite kodo PIN za dostop do portala Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik) in pritisnite .
4
Vnesite isto številko in pritisnite .
Nastavitve so uporabljene.
V primeru inicializacije menija nastavitev [Nastavitve upravljanja]
Za ponastavitev kode PIN za dostop do portala Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik) uporabite meni nastavitev na nadzorni plošči. [Varnostne nast. za dostop do odd. UI]

Onemogočanje vmesnika Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)

Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik) lahko onemogočite, da zmanjšate tveganje nepooblaščenega dostopa do naprave prek omrežja.
Nastavitve konfigurirajte na nadzorni plošči. Nastavitev ne morete konfigurirati na portalu Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik) v računalniku.
Potrebujete skrbniške pravice. Če želite uporabiti nastavitve, morate znova zagnati napravo.
1
Na nadzorni plošči izberite [Meni] na zaslonu [Domov] in pritisnite . Zaslon [Domov]
2
Pritisnite [Nastavitve upravljanja] [Nast. daljin. UI/Posodob. stroj. opreme]  [Nastavitve daljinskega UI] .
Prikaže se zaslon [Nastav. daljinskega UI].
Če se prikaže zaslon za prijavo, vnesite ID upravitelja sistema in kodo PIN ter pritisnite [<Prijava>] . ID in koda PIN skrbnika sistema
3
Pritisnite [Uporabi daljinski UI] [Izključeno] .
4
Znova zaženite napravo. Ponovni zagon naprave
Nastavitve so uporabljene.
99R9-045