[Nastavitve dostave tonerja]

Določite nastavitve za storitev dostave tonerja. Za uporabo storitve dostave tonerja je potrebna predhodna registracija pri izbranih prodajalcih. Ta storitev je na voljo le v nekaterih državah.
* Vrednosti, prikazane s krepko rdečo pisavo, so privzete nastavitve posameznih elementov.

[Poveži s strež./preveri povez. s strež.] *1

[Meni] [Nastavitve dostave tonerja]
Vzpostavite povezavo s strežnikom za storitev dostave tonerja ali preverite povezavo.
*1 Možnost morda ne bo prikazana, kar je odvisno od modela, nameščenih možnosti in drugih nastavitev.

[Nastavitve dostave tonerja]

[Meni] [Nastavitve dostave tonerja]
Aktivirajte ali deaktivirajte povezavo s strežnikom za storitev dostave tonerja.
[Deaktiviraj]
[Aktiviraj]

[Stanje povezave strežnika]

[Meni] [Nastavitve dostave tonerja]
Prikažite stanje povezave s strežnikom za storitev dostave tonerja.

[Regist. za storitev napolnitve tonerja]

[Meni] [Nastavitve dostave tonerja]
Natisnite »Postopek registracije v programu za dostavo tonerja« in se registrirajte za storitev dostave tonerja.
99R9-08U