Povezava z brezžičnim omrežjem LAN

Povežite računalnik z napravo prek brezžičnega usmerjevalnika LAN (dostopne točke).
Vrsta povezave in varnostni standardi se lahko razlikujejo glede na usmerjevalnik brezžičnega omrežja LAN. Preverite vrsto povezave in varnostni standard, ki ju podpirata brezžični usmerjevalnik LAN in naprava, nato pa vzpostavite povezavo v skladu z vrsto povezave.
Glede na vrsto povezave morate vnesti varnostne podatke brezžičnega usmerjevalnika LAN.
Povežite se z varnim omrežnim okoljem
Radijski valovi, ki se uporabljajo za brezžično komunikacijo, lahko v določenem območju dosežejo stene in druge ovire. Če napravo priključite na omrežje brez ustreznih varnostnih ukrepov, lahko pride do razkritja osebnih podatkov in drugih informacij tretjim osebam. Po lastni presoji in na lastno odgovornost priključite napravo na brezžično omrežje LAN. Zaščita omrežja
Zmanjšanje porabe energije
Ko je omogočen način varčevanja z energijo, naprava redno preide v stanje varčevanja z energijo glede na signal, ki ga posreduje usmerjevalnik brezžičnega omrežja LAN. [Način manjše porabe]

Preverjanje vrst povezav in varnostnih standardov, ki jih podpira naprava

Vrsta povezave

Povežite se z vrsto, ki jo podpira usmerjevalnik brezžičnega omrežja LAN. Če želite podrobno določiti preverjanje pristnosti, šifriranje ali drugo varnostno metodo, uporabite metodo ročne nastavitve povezave.
Naprava podpira naslednje vrste povezav:
Način na pritisk tipke (WPS)
Če ima brezžični usmerjevalnik LAN zgornji simbol na embalaži ali gumbu naprave, se lahko preprosto povežete s pritiskom tipke.
Povezovanje z brezžičnim omrežjem LAN z gumbom usmerjevalnika (način s pritiskom gumba)
Način kode PIN WPS
Če uporabljate usmerjevalnik WPS, ki ne podpira načina z gumbom, za povezavo vnesite kodo PIN.
Povezovanje z brezžičnim omrežjem LAN z vnosom kode PIN (način WPS s kodo PIN)
* Če je brezžični usmerjevalnik LAN nastavljen tako, da uporablja preverjanje pristnosti WEP, morda ne boste mogli vzpostaviti povezave z WPS. V tem primeru za vzpostavitev povezave uporabite metodo ročne nastavitve.
Način nastavitve dostopne točke
V računalniku poiščite brezžični usmerjevalnik LAN in ročno vnesite omrežni ključ, da se povežete.
Povezovanje z brezžičnim omrežjem LAN z iskanjem usmerjevalnika (način nastavitve dostopne točke)
Ko vzpostavite povezavo z načinom nastavitve dostopne točke, so nastavljeni ti načini preverjanja pristnosti in šifriranja:
Način preverjanja pristnosti WEP: Odprt sistem
Šifriranje za WPA/WPA2: AES-CCMP ali TKIP je nastavljen samodejno glede na izbrani usmerjevalnik za brezžični LAN.
Če želite nastaviti drug način preverjanja pristnosti ali šifriranja, uporabite način ročne nastavitve za vzpostavitev povezave.
Način ročne nastavitve
Poleg SSID in omrežnega ključa ročno vnesite tudi vse nastavitve brezžičnega omrežja LAN, kot so načini preverjanja pristnosti in šifriranja za povezavo.
Vzpostavljanje povezave z brezžičnim omrežjem LAN z nastavitvijo podrobnosti (način ročne nastavitve)

Varnostni standardi

Brezžični LAN naprave podpira spodaj navedene varnostne standarde. Podrobnosti o tem, ali vaš brezžični usmerjevalnik LAN podpira te standarde, najdete v priročniku brezžičnega usmerjevalnika LAN ali se obrnite na proizvajalca.
WEP
WPA-PSK
WPA2-PSK
WPA-EAP
WPA2-EAP

Informacije o usmerjevalniku brezžičnega omrežja LAN, potrebne za povezavo

Pri vzpostavljanju povezave z načinom nastavitve dostopne točke ali ročno nastavitvijo morate nastaviti spodnje podatke.
Te informacije so navedene na glavni enoti brezžičnega usmerjevalnika LAN. Za podrobnosti si oglejte priročnika za usmerjevalnik brezžičnega omrežja LAN ali pa se obrnite na proizvajalca.
SSID
To je ime, ki se uporablja za identifikacijo brezžičnega usmerjevalnika LAN. To je lahko navedeno kot ime dostopne točke ali ime omrežja.
Omrežni ključ
To je ključna beseda, ki se uporablja za šifriranje podatkov, ali geslo, ki se uporablja za preverjanje pristnosti v omrežju. To je lahko šifrirni ključ, ključ WEP, geslo WPA/WPA2 ali ključ v vnaprejšnji skupni rabi (PSK).
Varnostni standardi
Ti so potrebni pri povezovanju z načinom ročne nastavitve. Preverite naslednje podatke:
Varnostni standardi
WEP
WPA-PSK
WPA2-PSK
WPA-EAP
WPA2-EAP
Način preverjanja pristnosti WEP
Odprt sistem
Ključ v skupni rabi
Šifriranje za WPA/WPA2
TKIP
AES-CCMP
Preverjanje pristnosti IEEE 802.1X
99R9-011