Ni mogoče preklopiti na brezžično lokalno omrežje

Z omrežnimi nastavitvami preklopite z žične povezave LAN na brezžično povezavo LAN.
1
Na nadzorni plošči izberite [Meni] na zaslonu [Domov] in pritisnite . Zaslon [Domov]
2
Pritisnite [Preference]  [Omrežje]  [Izberite ožičeno/brezžično omrežje LAN] .
Prikaže se zaslon [Izberite ožičeno/brezžično omrežje LAN].
Če se prikaže zaslon za prijavo, vnesite ID upravitelja sistema in kodo PIN ter pritisnite [<Prijava>] . ID in koda PIN skrbnika sistema
3
Pritisnite [Brezžično omrežje LAN] .
Prikaže se sporočilo [Nastavitve so uporabljene.].
4
Napravo povežite z brezžičnim omrežjem LAN. Povezava z brezžičnim omrežjem LAN
5
Namestite gonilnik v računalnik, ki bo uporabljal napravo.
Pri preklopu naprave z žične povezave LAN na brezžično povezavo LAN je treba odstraniti in znova namestiti vse nameščene gonilnike.
Podrobnosti o odstranitvi in namestitvi gonilnikov najdete v priročniku za gonilnike na spletnem mestu s priročniki.
https://oip.manual.canon/
99R9-07J