Upotreba priručnika Korisnički vodič

Korisnički vodič (ovaj priručnik) sadrži informacije o svim funkcijama uređaja i specifikacijama, kao i o načinu održavanja uređaja.
U priručniku Korisnički vodič možete pronaći korisne informacije putem sadržaja i funkcije pretraživanja.
* Kliknite [] ili [] pri vrhu zaslona da biste prikaz sadržaja promijenili u prikaz ključnih riječi za pretraživanje i obratno.
U priručniku Korisnički vodič opisuju se razne funkcije svih serija modela, uključujući ovaj uređaj. Možete prikazati tablicu u kojoj je navedeno koje su funkcije i opcije podržane za koji model. Podržane funkcije

Zasloni i ilustracije

Ako nije navedeno drukčije, u priručniku Korisnički vodič u zaslonima i ilustracijama upotrebljava se navedeno u nastavku.
Model
LBP122dw
Spremnici tonera
Canon Cartridge 071
Operacijski sustav računala
Windows 10
macOS 11
Zasloni će se možda razlikovati ovisno o modelu.
Radnje i zasloni možda će se razlikovati ovisno o operacijskom sustavu računala.
Zasloni će se možda mijenjati zbog ažuriranja upravljačkih programa i softvera.

Simboli

Upozorenja i mjere opreza navedeni su i u brošuri Važne sigurnosne upute koja se isporučuje uz uređaj. Tamo potražite dodatne informacije. Priručnici uređaja
Označava upozorenje vezano uz postupke koji, ako se nepravilno izvode, mogu dovesti do smrti ili ozbiljnih ozljeda. Uvijek se pridržavajte ovih upozorenja kako bi uređaj funkcionirao na siguran način.
Navodi mjeru opreza za sprečavanje rizika od tjelesne ozljede ili štete, a koja nije izazvana kvarom proizvoda zbog nepravilne upotrebe uređaja. Uvijek se pridržavajte ovih mjera opreza kako bi uređaj funkcionirao na siguran način.
Označava postupke koji se ne smiju izvoditi. Pažljivo pročitajte te stavke i pazite da ne izvodite opisane postupke.
Označava važne preduvjete i ograničenja za sigurnost i zaštitu podataka, kao i mjere opreza kojih je potrebno pridržavati se. Obavezno ih pročitajte da biste izbjegli kvarove, nedostatke ili oštećenja imovine zbog nepravilnog rukovanja.
Označava objašnjenje postupka ili sadrži dodatna objašnjenja određenog postupka.

Oznake tipki i gumba

Tipke i gumbi upravljačke ploče prikazani na zaslonu označeni su na sljedeći način:
Tipke na upravljačkoj ploči
Označeno ikonom.
Primjer: Tipka za povratak
Gumbi prikazani na upravljačkoj ploči i zaslonu računala
U uglatim zagradama [ ].
Na primjer:
[Izbornik]
[Odustani] [Da]
[Postavke primijenjene.]

Funkcija pretraživanja

1
Kliknite [] pri vrhu zaslona.
Polje za unos ključne riječi za pretraživanje prikazuje se u gornjem lijevom kutu zaslona.
2
Unesite ključnu riječ pa kliknite [] ili pritisnite tipku [Enter] na računalu.
Za pronalaženje stranica koje sadrže sve ključne riječi potrebno je ključne riječi odvojiti razmacima.
Za pronalaženje stranica koje sadrže samo potpuna podudaranja, uključujući razmake, ključne riječi stavite u dvostruke navodnike (").
3
Kliknite rezultat pretraživanja da biste prikazali stranicu.
Kliknite [] da biste prikazali ili sakrili rezultate pretraživanja.
Kliknite [] da biste prikazali sadržaj.

Radno okruženje

Korisnički vodič može se prikazivati u sljedećim radnim okruženjima:
Windows
Internet Explorer 9 i noviji
Microsoft Edge
Firefox
Firefox ESR
Chrome*1
macOS
Safari
Firefox
Chrome*1
Linux
Firefox
iOS
Safari*1
Android
Chrome*1
*1 Dostupno samo kad se prikazuje na web-mjestu priručnika.
99LW-08F