Rukovanje upravljačkom pločom

Tipke na upravljačkoj ploči služe za postavljanje raznih funkcija i provjeru postavki.

Listanje zaslona

Kada se na zaslonu prikaže klizač, to znači da se neke informacije ne mogu u cijelosti prikazati na zaslonu. Pomoću gumba  ili pomičite zaslon u pritisnutom smjeru. Trenutno odabrana stavka izbornika prikazana je u kontrastu.

Pomicanje na sljedeći ili prethodni zaslon

Da biste prešli na sljedeći zaslon, pritisnite  ili . Da biste se vratili na prethodni zaslon, pritisnite ili .

Potvrđivanje odabrane stavke

Da biste potvrdili odabranu stavku, pritisnite .

Postavljanje vrijednosti pomoću klizača

Da biste prilagodili vrijednost, pritisnite ili .
99LW-023