Sakrivanje formata papira koji se ne upotrebljavaju

Na zaslonu s postavkama papira prikazuju se registrirani formati papira koji se često upotrebljavaju. Ako se prikazuju formati papira koji se ne upotrebljavaju, možete ih sakriti da biste mogli lakše odabrati format papira.
Da biste odabrali skriveni format papira, pritisnite [Druge velič.] na zaslonu s postavkama papira.
Konfiguriranje postavki pomoću upravljačke ploče. Postavke se ne mogu konfigurirati pomoću sučelja za daljinski pristup Remote UI na računalu.
1
Na upravljačkoj ploči odaberite [Izbornik] na zaslonu [Početni zaslon] pa pritisnite . Zaslon [Početni zaslon]
2
Pritisnite [Postavke papira]  [Odaberite često koriš. vel. papira] .
Prikazuje se zaslon [Često upotreb. velič.].
3
Pritisnite [Ladica 1] pa .
4
Poništite okvire uz formate papira koje želite sakriti pa pritisnite [<Primijeni>] .
Formati papira s nepotvrđenim okvirima ne prikazuju se na zaslonu s postavkama papira.
99LW-02F