Umetanje papira

Da biste ostvarili dobru kvalitetu ispisa, provjerite koji se papir može upotrebljavati, kako pravilno rukovati njime i pohraniti ga pa pripremite odgovarajući papir za korištenje na uređaju. Papir koji se može upotrijebiti/Mjere opreza pri rukovanju papirom
Umetnite pripremljeni papir u uređaj pa konfigurirajte postavke veličine i vrste papira.
Umetanje papira u uređaj
Umetnite papir u ladicu za papir. Kada upotrebljavate omotnice ili papir s logotipom, pazite na usmjerenje umetnutog papira i na to koja je strana okrenuta prema gore.
Umetanje papira u ladicu za papir
Pripreme i usmjerenje za umetanje omotnica
Usmjerenje pri umetanju papira s logotipom
Postavke papira
Da bi se ostvario kvalitetan ispis i da bi se spriječila zaglavljivanja papira, potrebno je ispravno namjestiti postavke veličine i vrste papira u skladu s umetnutim papirom.
Definiranje formata i vrste papira
99LW-026