Održavanje

Da biste osigurali sigurnu i praktičnu uporabu uređaja, potrebno je svakodnevno održavanje koje obuhvaća čišćenje i zamjenu potrošnog materijala.
Ako primijetite lošiju kvalitetu ispisa ili učestalo zaglavljivanje papira, provedite čišćenje i podešavanje da biste to ispravili.
Provedba radnji održavanja
Uz provedbu redovitog održavanja potrebne su i dodatne radnje u skladu sa statusom uređaja i kvalitetom ispisa.
Čišćenje
Redovito čistite razne dijelove uređaja. Ako se papir zaprlja ili je kvaliteta ispisa lošija, očistite dijelove koji uzrokuju problem u skladu sa simptomima.
Čišćenje uređaja
Zamjena potrošnog materijala
Ako se na zaslonu upravljačke ploče ili sučelja Remote UI (Udaljeni UI) prikaže poruka o potrošnome materijalu ili je kvaliteta ispisa lošija, zamijenite potrošni materijal.
Zamjena potrošnog materijala
Prilagodba gustoće ispisa
Ako ispisani tekst ili tanke linije izgledaju izblijedjelo, prilagodite gustoću ispisa.
Prilagodba gustoće ispisa
Promjena lokacije za instalaciju
Prilikom premještanja uređaja provedite propisani postupak da biste spriječili nezgode ili oštećenja.
Premještanje uređaja
Održavanje i provjere
Minimalno razdoblje čuvanja za dijelove koji rade radi popravaka te za spremnike tonera je sedam (7) godina nakon kraja proizvodnje modela.
Ako tijekom rada dođe do problema, pogledajte sljedeći odjeljak:
Otklanjanje poteškoća
 Ako se problem i dalje ne može riješiti ili smatrate da je potrebno pregledati uređaj, obratite se distributeru ili servisnom predstavniku. Ako problem i dalje ostaje
Instalacija
Ako smatrate da je rad uređaja bučan u nekim načinima rada ili zbog vaše okoline, preporučujemo postavljanje uređaja na odvojeno mjesto od vašeg ureda.
Kapljice vode (kondenzacija) mogu nastati u pisaču ako se prostorija u kojoj je postavljen uređaj ubrzano zagrijava ili kada se uređaj prenosi s hladnoga i suhoga na vruće i vlažno mjesto. Upotreba uređaja u takvim uvjetima može uzrokovati probleme kao što su zaglavljenje papira, slaba kvaliteta ispisa ili kvar. Prije upotrebe pričekajte barem dva sata da se uređaj prilagodi temperaturi i vlažnosti okoline.
Uređaji s uređajima za pohranu možda neće ispravno raditi na velikim nadmorskim visinama (3000 metara iznad razine mora ili većim).

Pročitajte i sljedeće

Provjera potrebnih rješenja za otklanjanje poteškoća na temelju simptoma
Možete provjeriti potrebne radnje i postavke održavanja u skladu sa statusom uređaja i opisom pogreške.
Zaglavljeni papir
Problemi s rezultatima ispisa
Problemi s papirom i umetanjem papira
Pregled broja ispisanih stranica i upotrebe uređaja
Kao smjernice za učestalost provedbe održavanja možete provjeriti broj ispisanih stranica pomoću brojača i pregledati izvješća i popise vezane uz upotrebu uređaja.
Praćenje upotrebe
99LW-061