Čišćenje uređaja

Da biste osigurali učinkovitu upotrebu uređaja, redovito čistite njegove dijelove i održavajte ih čistima.
Ako se papir zaprlja ili je kvaliteta ispisa lošija, očistite dijelove koji uzrokuju problem u skladu sa simptomima.
Dijelovi koje je potrebno čistiti redovito
Često čistite površinu () uređaja.
Čišćenje površine uređaja
Dijelovi koje je potrebno čistiti kada se pojave određeni problemi
Ako se papir zaprlja ili kvaliteta ispisa postane lošija, očistite sklop za fiksiranje bubanj () unutar uređaja.
Čišćenje sklopa za fiksiranje
Čišćenje bubnja.
99LW-062