Upravljačka ploča

Upravljačku ploču upotrebljavajte za rad s uređajem i konfiguriranje postavki.

Indikator podataka ()

Treperi tijekom izvođenja operacije poput npr. ispisa, a svijetli kada podaci čekaju na obradu.

Indikator pogreške ()

Treperi ili počinje svijetliti kada dođe do zaglavljivanja papira ili neke druge pogreške.

Zaslon

Prikazuje zaslone za rad s funkcijama, iskorištenost, poruke i druge informacije. Korištenje upravljačke ploče

Tipka za povratak ()

Služi za vraćanje na prethodni zaslon.

Tipka za pomicanje ulijevo ()

Služi za vraćanje na prethodni zaslon. Pritisnite da biste pri unosu teksta pokazivač premjestili ulijevo.

Tipka OK ()

Služi za potvrđivanje postavki i odabranih pojedinosti.

Tipka za pomicanje prema dolje ()

Služi za odabir donje stavke i snizuje vrijednost na klizaču.

Tipka za pomicanje udesno ()

Služi za pomicanje na sljedeći zaslon. Pritisnite da biste pri unosu teksta pokazivač premjestili udesno.

Tipka za pomicanje prema gore ()

Služi za odabir gornje stavke i povisuje vrijednost na klizaču.
99LW-007