Nazivi dijelova i njihove funkcije

Prednja strana
Provjerite ove dijelove na prednjoj strani kad upravljate uređajem.
Prednja strana
Upravljačku ploču upotrebljavajte za rad s uređajem i konfiguriranje postavki.
Upravljačka ploča
Papir za ispis umetnite u ladicu za papir.
Ladica za papir
Stražnja strana
Provjerite stražnje dijelove kad instalirate i povezujete uređaj te kad uklanjate zaglavljeni papir.
Stražnja strana
99LW-004