Konfiguracija priključka pisača (Windows)

Ako se IP adresa uređaja promijeni ili se pisač doda u sustav Windows, možda nećete moći ispisivati s računala. U tom slučaju uz pomoć upravljačkog programa pisača dodajte novi priključak.
Osim toga, ne možete ispisivati s računala kada se broj priključka upravljačkog programa pisača razlikuje od onog u postavkama uređaja. U tom slučaju promijenite postavku u upravljačkom programu pisača kako bi se podudarala s postavkom na uređaju.

Dodavanje priključka

Na svakom su računalu obavezne administratorske ovlasti.
Potrebne pripreme
Pripremite podatke o IP adresi ili DNS nazivu (nazivu glavnog računala) uređaja i držite ih u blizini. Provjera statusa i postavki mreže
1
Prijavite se na računalo putem administratorskog računa.
2
Kliknite [] (Start) [] (Settings) [Uređaji] [Pisači i skeneri].
Prikazuje se zaslon [Pisači i skeneri].
3
Kliknite upravljački program pisača za uređaj [Manage] [Svojstva pisača].
Prikazat će se zaslon sa svojstvima upravljačkog programa pisača.
4
Na kartici [Priključci] kliknite [Dodaj priključak].
Prikazuje se zaslon [Priključci pisača].
5
Dodajte novi priključak.
1
Odaberite [Standardni TCP/IP priključak] i kliknite [Novi priključak].
Prikazuje se zaslon [Čarobnjak za dodavanje standardnog TCP/IP priključka pisaču].
2
Kliknite [Dalje].
3
Unesite IP adresu ili DNS naziv (naziv glavnog računala) pa kliknite [Dalje].
Naziv priključka unosi se automatski, pa ga po potrebi promijenite.
Ako se prikaže poruka [Potrebne su dodatne informacije o priključku]
Slijedite upute na zaslonu. Da biste postavili [Vrsta uređaja], odaberite [Canon Network Printing Device with P9100] u odjeljku [Standardni].
6
Kliknite [Završi].
Dodat će se novi priključak i prikazati zaslon [Priključci pisača].
7
Kliknite [Zatvori] [Zatvori].

Promjena vrste i broja priključka

Ako je uređaj konfiguriran tako da ne koristi LPD ili RAW, morate promijeniti vrstu priključka na računalu u protokol koji se može koristiti na uređaju.
Ako je LPD ili RAW broj priključka promijenjen, možda će biti potrebno promijeniti i postavke na računalu da bi se uskladile s postavkama na uređaju.
* Ne morate mijenjati vrstu ni broj priključka za WSD priključke na računalu.
Na svakom su računalu obavezne administratorske ovlasti.
1
Prijavite se na računalo putem administratorskog računa.
2
Kliknite [] (Start) [] (Settings) [Uređaji] [Pisači i skeneri].
Prikazuje se zaslon [Pisači i skeneri].
3
Kliknite upravljački program pisača za uređaj [Manage] [Svojstva pisača].
Prikazat će se zaslon sa svojstvima upravljačkog programa pisača.
4
Na kartici [Priključci] kliknite [Konfiguriraj priključak].
Prikazuje se zaslon [Konfiguriraj priključak] ili zaslon [Konfiguriranje programa za praćenje standardnog TCP/IP priključka za pisač].
5
Postavite vrstu i broj priključka.
U odjeljku [Vrsta protokola] odaberite [Raw] ili [LPR].
Odaberite broj priključka dok je odabrano [Raw].
Dok je odabrano [LPR], unesite "Ip" za [Naziv reda čekanja].
6
Kliknite [U redu] [Zatvori].
Postavke će se primijeniti.
99LW-02L