[Podešavanje/održavanje]

Upotrijebite ovu postavku da biste prilagodili kvalitetu ispisa i prilikom čišćenja uređaja.

[Prilagodi kvalitetu slike]

[Izbornik] [Podešavanje/održavanje]
Upotrijebite tu postavku da biste prilagodili kvalitetu slike ili položaj za ispis te za posebnu obradu s obzirom na vrstu papira koja se upotrebljava.
[Prilagodi kvalitetu slike]

[Održavanje]

[Izbornik] [Podešavanje/održavanje]
Provedite održavanje da biste očistili uređaj.
[Održavanje]
99LW-057