[Vanjsko sučelje]

Definirajte postavke za USB veze.
* Vrijednosti otisnute podebljanim crvenim tekstom zadane su postavke za svaku stavku.

[Postavke USB-a]

[Izbornik] [Osobne postavke] [Vanjsko sučelje]
Odredite želite li USB priključak upotrebljavati za povezivanje s računalom. Sprječavanje povezivanja s računalom putem USB priključka
[Koristi kao USB uređaj]
[Isključeno]
[Uključeno]
99LW-055