Conectarea la aparat

Când ID-ul administratorului de sistem este setat, se afișează ecranul de conectare pentru operațiile care necesită privilegii de administrator.
Când ecranul de conectare este afișat pe panoul de operare, introduceți ID-ul şi codul PIN al administratorului de sistem pentru a efectua autentificarea. După reușita autentificării, ecranul se modifică și dvs. puteți continua operațiunile.
1
Apăsați pe [ID admin.:] .
2
Introduceți ID-ul administratorului de sistem și apăsați pe .
3
Apăsați pe [PIN:] .
Dacă nu este setat un cod PIN, puteți omite acest pas. Treceți la pasul 5.
4
Introduceți codul PIN și apăsați pe .
5
Apăsați pe [<Conectare>] .
Când autentificarea a reușit, se afișează ecranul [Pornire] sau un alt ecran.
6
Când ați finalizat operațiile, apăsați pe .
99R3-025