Operaţii de bază

În acest capitol sunt descrise operațiile de bază comune tuturor funcțiilor aparatului și sunt prezentate informații privind aspectul ecranului.
Gestionarea și economisirea energiei
Puteți decupla alimentarea electrică pentru a conserva energia sau atunci când curățați și reporniți aparatul pentru a aplica setările.
Puteți utiliza modul repaus pentru reducerea consumului de energie.
Pornirea și oprirea aparatului
Reducerea consumului de energie (modul repaus)
Utilizarea panoului operațional
Utilizați panoul de operare pentru a conecta aparatul la un dispozitiv mobil și pentru a configura setările aparatului.
Modul de utilizare a panoului de operare
Când ecranul de conectare este afișat, introduceți informațiile de conectare necesare pentru a continua operațiile.
Conectarea la aparat
Încărcarea hârtiei
Încărcați hârtie de imprimare în sertarul pentru hârtie.
Încărcarea hârtiei
99R3-01L