Pornirea aparatului

Pentru a porni aparatul, apăsați întrerupătorul de alimentare din partea din față.
1
Verificați dacă fișa de alimentare este introdusă în priză.
2
Apăsați pe comutatorul de alimentare.
Ecranul de pornire este afișat la panoul de operare.
99R3-01S