Reducerea consumului de energie (modul repaus)

Modul repaus reduce consumul de energie prin întreruperea anumitor operații din interiorul aparatului.
Aparatul nu poate fi trecut manual în modul repaus. Dacă nu se execută nicio operaţie într-o anumită perioadă de timp, aparatul intră automat în modul repaus.
Afișajul se oprește în modul repaus.

Ieşirea din modul Hibernare

Apăsați pe orice tastă de pe panoul de operare pentru a părăsi modul repaus.

Configurarea timpului de repaus automat

Funcția Repaus automat pune automat aparatul în modul repaus dacă nu se efectuează operații într-un anumit interval de timp. Puteți specifica intervalul de timp pentru funcția Repaus automat.
În această secțiune este descris modul de configurare a setărilor folosind IU la distanță de la un computer.
Pe panoul de operare, selectați [Meniu] în ecranul [Pornire], apoi selectați [Preferinţe] pentru a configura setările. [Setări temporizator/energie]
1
Conectați-vă la IU la distanță. Pornirea caracteristicii IU la distanţă
2
În pagina portalului IU la distanță, faceți clic pe [Settings/Registration]. Pagina portalului pentru Remote UI (IU la distanță)
3
Faceți clic pe [Timer Settings] [Edit].
Se afișează ecranul [Edit Timer Settings].
4
Introduceți intervalul în [Auto Sleep Time].
* Se recomandă utilizarea setării implicite, pentru economisirea eficientă a energiei. [Timp repaus auto]
5
Faceți clic pe [OK].
Setările sunt aplicate.
6
Deconectați-vă de la IU la distanță.
În următoarele cazuri, aparatul nu intră în modul repaus:
Când indicatorul de date de la panoul de operare luminează intermitent sau alternativ Panou de operare
Când ecranul [Meniu], un blocaj de hârtie sau alt mesaj de eroare*1 sau un ecran de afișare pentru SSID de conexiune directă sau pentru cheia de rețea este afișat pe panoul de operare
Când aparatul execută o operație de ajustare, curățare sau de altă natură
Când aparatul comunică cu un computer sau un dispozitiv similar
*1 În funcție de mesaj, este posibil ca aparatul să intre în modul repaus.
99R3-01X