Actualizarea firmware-ului

Când se adaugă funcții sau la un upgrade al versiunii software, firmware-ul aparatului este actualizat.
Verificați versiunea firmware-ului și actualizați firmware-ul de pe internet sau de pe un computer, în funcție de mediul de utilizare al aparatului.
: Poate fi actualizat    : Nu poate fi actualizat
Mediul de utilizare al aparatului
Conexiune prin internet
Conexiune prin computer
Conexiunea LAN cu fir
Conexiunea LAN fără fir
Conexiunea USB
Folosiți IPv6
* Nu este posibilă actualizarea firmware-ului într-un mediu IPv6. Conectați aparatul la un computer via USB și actualizați de la computer.

Verificarea versiunii de firmware

Verificați versiunea curentă a firmware-ului înainte de a-l actualiza, apoi verificați versiunea după actualizare, pentru a vedea dacă actualizarea a fost efectuată corect.
În această secțiune este prezentat modul de verificare a versiunii firmware folosind panoul de operare.
Versiunea firmware poate fi verificată și prin intermediul Remote UI (IU la distanță) de la un computer. Gestionarea aparatului de pe un computer (IU la distanță)
Sunt necesare privilegii de administrator.
1
Pe panoul de operare, selectați [Meniu] în ecranul [Pornire] și apăsați pe Ecranul [Pornire]
2
Apăsați pe [Setări gestionare] [Setări IU la dist./Actualizare firmware] [Actualizare firmware] .
Se afișează ecranul [Actualizare firmware].
Dacă apare ecranul de conectare, introduceți ID-ul și codul PIN al administratorului de sistem, apoi apăsați pe [<Conectare>] . ID-ul și codul PIN al administratorului de sistem
3
Selectați [Informaţii versiune] și apăsați pe .
Afișează versiunea corectă a firmware-ului.

Actualizarea firmware-ului prin internet

Utilizați panoul de operare pentru a actualiza firmware-ul prin internet. Nu este posibilă actualizarea folosind Remote UI (IU la distanță) de la un computer.
Sunt necesare privilegii de administrator. Când firmware-ul a fost actualizat, aparatul repornește automat.
Pregătiri necesare
Conectați aparatul la internet. Configurarea rețelei
1
Pe panoul de operare, selectați [Meniu] în ecranul [Pornire] și apăsați pe . Ecranul [Pornire]
2
Apăsați pe [Setări gestionare] [Setări IU la dist./Actualizare firmware] [Actualizare firmware] .
Se afișează ecranul [Actualizare firmware].
Dacă apare ecranul de conectare, introduceți ID-ul și codul PIN al administratorului de sistem, apoi apăsați pe [<Conectare>] . ID-ul și codul PIN al administratorului de sistem
3
Apăsați pe [Prin internet] [Da] .
Se afișează ecranul pentru confirmare a actualizării de firmware.
4
În ecranul de licențiere, apăsați pe .
5
Apăsați pe .
Începe descărcarea firmware-ului.
Nu opriți aparatul în timp ce acesta repornește sau pe durata actualizării firmware. Procedând astfel, actualizarea poate eșua.
Neefectuarea actualizării poate duce la apariția unui mesaj de eroare în timpul pornirii și la imposibilitatea utilizării aparatului. În această situație, utilizați un firmware specializat de recuperare pentru a reefectua actualizarea prin intermediul unui computer. Actualizarea firmware-ului prin intermediul unui computer
* Descărcați firmware-ul specializat de recuperare de pe site-ul Canon aferent țării/regiunii dvs.
https://global.canon/en/support

Actualizarea firmware-ului prin intermediul unui computer

Actualizați firmware-ul de la un computer conectat la aparat prin intermediul LAN cu fir sau USB.
Pregătiri necesare
Descărcați cel mai recent firmware de la site-ul Canon pentru țara/regiunea dvs. în computerul care efectuează actualizarea.
https://global.canon/en/support/

Actualizarea de la un computer

Consultați „User Support Tool Operation Guide (Ghidul de folosire a instrumentului de asistenţă pentru utilizator)” inclus cu firmware-ul.

Pentru trecerea aparatului în starea de așteptare a actualizării (mod descărcare)

Utilizați următoarea procedură.
Utilizați panoul de operare pentru a efectua această operație. Nu puteți efectua această operație folosind Remote UI (IU la distanță) de la un computer.
Sunt necesare privilegii de administrator.
1
Pe panoul de operare, selectați [Meniu] în ecranul [Pornire] și apăsați pe Ecranul [Pornire]
2
Apăsați pe [Setări gestionare] [Setări IU la dist./Actualizare firmware] [Actualizare firmware] .
Se afișează ecranul [Actualizare firmware].
Dacă apare ecranul de conectare, introduceți ID-ul și codul PIN al administratorului de sistem, apoi apăsați pe [<Conectare>] . ID-ul și codul PIN al administratorului de sistem
3
Apăsați pe [Prin PC] [Da] .
Trece aparatul în modul descărcare și îl pune în stare de așteptare a descărcării.
99R3-04S