Verificarea utilizării și a jurnalelor cu Remote UI (IU la distanță)

Din funcția Status Monitor/Cancel din Remote UI (IU la distanță), puteți verifica starea și jurnalele unei funcții, starea operațională a aparatului și informațiile de eroare.
1
Conectați-vă la IU la distanță. Pornirea caracteristicii IU la distanţă
2
În pagina portalului IU la distanță, faceți clic pe [Status Monitor/Cancel]. Pagina portalului pentru Remote UI (IU la distanță)
3
Selectați un element pentru a vedea starea sau jurnalul.
[Print]
[Job Status]
Afișează starea datelor imprimate (Imprimat sau În așteptare) de pe un computer.
Dacă v-ați conectat în modul Administrator, aceasta afișează starea de imprimare pentru toate lucrările.
Dacă v-ați introdus numele de utilizator în [User Name] când v-ați conectat în modul Utilizator general, este vizibilă numai starea lucrării de imprimare pentru utilizatorul respectiv.
Faceți clic pe [Job Number] pentru imprimări întrerupte și imprimări securizate pentru a afișa detaliile de imprimare și pentru a vizualiza numele de utilizator și numărul paginilor imprimate.
Faceți clic pe [Cancel] în [Job Operation] pentru a șterge datele de imprimare ale lucrărilor în curs de imprimare sau aflate în așteptare.
[Job Log]
Afișează jurnalul cu lucrările de imprimare de pe computer.
[Error Information]
Afișează informații privind erorile care intervin la aparat.
* Puteți vizualiza aceleași informații făcând clic pe linkul afișat în [Error Information] din pagina portalului.
[Consumables]
Afișează formatul și tipul de hârtie pentru fiecare sursă de hârtie și numele cartușului de toner.
* Puteți vizualiza aceleași informații făcând clic pe [Check Consumables Details] din pagina portalului.
[Device Features]
Afișează specificațiile aparatului și starea echipamentului opțional.
[Device Information]
Afișează informațiile aparatului, precum numele produsului și numărul de serie, precum și versiunea firmware și informațiile privind administratorul de sistem.
[Device Name] și [Location] afișează informațiile setate în [Settings/Registration] [Device Management] [Device Information Settings].
[System Manager Information] afișează informațiile setate în [Settings/Registration] [User Management] [System Manager Information].
[Check Counter]
Afișează numărul total de pagini imprimate până la data curentă. Verificarea numărului de pagini imprimate (verificarea contorului)
[Cartridge Log]
Afișează o evidență de utilizare în cartușul de toner.
[Eco Information]
Afișează numărul mediu de coli imprimate și consumul mediu de energie pe lună.
4
Deconectați-vă de la Remote UI (IU la distanță) după vizualizarea utilizării.
99R3-04J