Verificarea numărului de pagini imprimate (verificarea contorului)

Puteți afișa un contor care să indice numărul total de pagini imprimate în alb-negru până la momentul curent.
Numărul de pagini imprimate include rapoartele și listele imprimate.
În această secțiune este prezentat modul de verificare a numărului de pagini imprimate folosind panoul de operare.
Această informație poate fi verificată și folosind Remote UI (IU la distanță) de la un computer. Verificarea utilizării și a jurnalelor cu Remote UI (IU la distanță)
1
Pe panoul de operare, apăsați pe [Monitor de stare] în ecranul [Pornire] . Ecranul [Pornire]
Se afișează ecranul [Monitor de stare].
2
Apăsați pe [Situaţie aparat] [Verificare contor] .
Se afișează ecranul [Verificare contor].
3
Selectați elementul pe care doriți să îl verificați și apăsați pe .
4
Verificați numărul paginilor imprimate.
[101: Total 1]
Afișează numărul total de pagini imprimate.
[113: Total (Alb-negru/Mic)]
Afișează numărul total de pagini alb-negru imprimate.
[114: Total 1 (2-Feţe)]
Afișează numărul total de pagini imprimate pe 2 fețe.
99R3-04W