Imprimarea și vizualizarea rapoartelor și a listelor

Puteți imprima și vizualiza rapoarte și liste, inclusiv utilizarea aparatului și setările.
Imprimarea pe 2 fețe a rapoartelor și a listelor
Rapoartele și listele se imprimă, în mod implicit, pe o parte a hârtiei. Puteți modifica setarea astfel încât să imprimați pe ambele părți. Modificarea setărilor de imprimare pentru rapoarte și liste

Tipuri de rapoarte și de liste

Rapoarte de utilizare a aparatului
Puteți imprima și vizualiza următoarele rapoarte privind utilizarea aparatului, inclusiv consumul de energie și starea consumabilelor:
Raport Eco
Afișează numărul de pagini imprimate și consumul lunar de energie. Pornind de la aceste informații, puteți determina modalități de economisire a hârtiei și a energiei.
Raportul privind starea consumabilelor
Afișează starea consumabilelor instalate în aparat.
Raportul privind jurnalul pentru cartușe
Afișează un jurnal de utilizare a cartușului de toner.
Liste de setări
Puteți vizualiza și imprima următoarele liste care rezumă informațiile de înregistrare și setările aparatului:
Listă date utilizator
Afișează numărul de serie și alte informații despre aparat, precum și setările care nu necesită privilegii de administrator.
Listă date administrator sistem
Afișează numărul de serie și alte informații despre aparat, precum și setările care necesită privilegii de administrator.

Imprimarea rapoartelor şi a listelor

Imprimați rapoartele și listele utilizând panoul de operare. Acestea nu pot fi imprimate folosind Remote UI (IU la distanță) de la un computer.
Pentru imprimarea următoarelor rapoarte și liste sunt necesare privilegii de administrator:
Listă date administrator de sistem
1
Pe panoul de operare, selectați [Meniu] în ecranul [Pornire] și apăsați pe . Ecranul [Pornire]
2
Apăsați pe [Rapoarte ieşire] [Imprimare listă] .
3
Selectați raportul sau lista de imprimat.
Se afișează un ecran care confirmă hârtia disponibilă pentru imprimare.
Dacă apare ecranul de conectare, introduceți ID-ul și codul PIN al administratorului de sistem, apoi apăsați pe [<Conectare>] . ID-ul și codul PIN al administratorului de sistem
4
Verificați dacă în aparat este introdusă hârtie imprimabilă, selectați [Da] și apăsați pe .
Se imprimă raportul sau lista.
99R3-04L