Configurarea unui port de imprimantă (Windows)

Dacă adresa IP a aparatului s-a modificat sau dacă s-a adăugat o imprimantă în Windows, este posibil să nu puteți imprima de la un computer. În acest caz, utilizați driverul de imprimantă pentru a adăuga un port nou.
De asemenea, nu puteți imprima de la un computer atunci când numărul portului din driverul de imprimantă diferă de cel din setarea aparatului. În acest caz, modificați setarea de la driverului de imprimantă astfel încât să coincidă cu cea a aparatului.

Adăugarea unui port

Sunt necesare privilegii de administrator pe fiecare computer.
Pregătiri necesare
Pregătiți informațiile privind adresa IP sau numele DNS (numele gazdă) al aparatului și păstrați-l la îndemână. Verificarea stării de rețea și a setărilor
1
Conectați-vă șa computer folosind un cont de administrator.
2
Faceți clic pe [] (Start) [] (Settings) [Dispozitive] [Imprimante și scanere].
Se afișează ecranul [Imprimante și scanere].
3
Faceți clic pe driverul de imprimantă al aparatului [Manage] [Proprietăţi imprimantă].
Se afișează ecranul cu proprietăți al driverului de imprimantă.
4
În fila [Porturi], faceți clic pe [Adăugare port].
Se afișează ecranul [Porturi de imprimantă].
5
Adăugați un port nou.
1
Selectați [Port TCP/IP standard] și faceți clic pe [Port nou].
Se afișează ecranul [Expert Adăugare port imprimantă TCP/IP standard].
2
Faceți clic pe [Următorul].
3
Introduceți adresa IP sau numele DNS (numele gazdei), apoi faceți clic pe [Următorul].
Numele portului este introdus automat, deci modificați-l, dacă este necesar.
Când apare [Sunt necesare informații suplimentare despre port]
Luați măsuri conform instrucțiunilor de pe ecran. Pentru a seta [Tip dispozitiv], selectați [Canon Network Printing Device with P9100] în [Standard].
6
Faceți clic pe [Finalizare].
Este adăugat un port nou și se afișează ecranul [Porturi de imprimantă].
7
Faceți clic pe [Închidere] [Închidere].

Schimbarea tipului și a numărului portului

Dacă aparatul este configurat să nu utilizeze LPD sau RAW, trebuie să schimbați tipul portului de pe computer cu un protocol care poate fi utilizat la aparat.
Dacă numărul portului LPD sau RAW a fost modificat, setările de la computer trebuie modificate, pentru a coincide cu setările de pe aparat.
* Nu trebuie să schimbați tipul sau numărul unui port de tip WSD la computer.
Sunt necesare privilegii de administrator pe fiecare computer.
1
Conectați-vă șa computer folosind un cont de administrator.
2
Faceți clic pe [] (Start) [] (Settings) [Dispozitive] [Imprimante și scanere].
Se afișează ecranul [Imprimante și scanere].
3
Faceți clic pe driverul de imprimantă al aparatului [Manage] [Proprietăţi imprimantă].
Se afișează ecranul cu proprietăți al driverului de imprimantă.
4
În fila [Porturi], faceți clic pe [Configurare port].
Se afișează ecranul [Configurare port] sau ecranul [Configurare monitor cu port TCP/IP standard].
5
Setați tipul și numărul portului.
În [Tip protocol], selectați [Raw] sau [LPR].
Când se selectează [Raw], schimbați numărul portului.
Când se selectează [LPR], introduceți „Ip” pentru [Nume coadă].
6
Faceți clic pe [OK] [Închidere].
Setările sunt aplicate.
99R3-02L