Setarea ID-ului de departament și a codului PIN pentru administrator

Setați ID-ul și un cod PIN al administratorului de sistem pentru a crea un cont de administrator.
Prin crearea unui cont de administrator, numai persoanele care cunosc acreditările respective se pot conecta în modul Administrator sistem pentru a vizualiza și modifica setări importante. ID-ul și codul PIN al administratorului de sistem
Această secțiune descrie modul de configurare a setărilor folosind panoul de operare.
Puteți configura setările și prin utilizarea Remote UI (IU la distanță) de la un computer, după ce ID-ul și codul PIN ale administratorului de sistem au fost configurate la aparat. Gestionarea aparatului de pe un computer (IU la distanță)
Sunt necesare privilegii de administrator.
1
Pe panoul de operare, selectați [Meniu] în ecranul [Pornire] și apăsați pe . Ecranul [Pornire]
2
Apăsați pe [Setări gestionare] [Gestionare utilizator] [Setări informaţii administrator sistem] .
Se afișează ecranul [Set.info admin.sistem].
Dacă apare ecranul de conectare, introduceți ID-ul și codul PIN curent setate ale administratorului de sistem, apoi apăsați pe [<Conectare>] .
3
Apăsați pe [ID şi PIN Administrator Sistem]  introduceți ID-ul administratorului de sistem .
Specificați orice număr. Nu se poate defini un ID de administrator de sistem format numai din zerouri, precum „00” sau „0000000”.
4
Introduceți codul PIN al administratorului de sistem și apăsați pe .
Specificați un număr diferit de „7654321”. Nu se poate defini un cod PIN format numai din zerouri, precum „00” sau „0000000”.
5
Introduceți din nou codul PIN și apăsați pe .
Setările sunt aplicate.
Nu uitați ID-ul și codul PIN ale administratorului de sistem. Dacă uitați ID-ul și codul PIN al administratorului de sistem, contactați dealerul sau reprezentantul de service. Dacă problema persistă
Setarea informațiilor despre administratorul de sistem
În ecranul [Set.info admin.sistem], apăsați pe [Nume administrator sistem] pentru a seta numele administratorului de sistem.
Prin utilizarea caracteristicii IU la distanță de la un computer este posibilă și configurarea adresei de e-mail și a altor informații privind administratorul de sistem.
Informațiile setate sunt afișate în [Status Monitor/Cancel] [Device Information] din IU la distanță. Verificarea utilizării și a jurnalelor cu Remote UI (IU la distanță)
Adresa de e-mail setată devine destinația selectată când se face clic pe [Mail to System Manager] în pagina de portal a IU la distanță. Pagina portalului pentru Remote UI (IU la distanță)
Ștergerea ID-ului și a codului PIN setate ale administratorului de sistem
Ștergeți valorile introduse pentru ID-ul și codul PIN ale administratorului de sistem, apoi faceți clic pe [Aplicare] cu câmpurile lăsate necompletate.
99R3-03J