[Setări alimentare hârtie]

Specificați setările pentru sursa de hârtie.
* Valorile afișate cu text roșu îngroșat sunt setările implicite pentru fiecare articol.

[Comutare metodă alimentare hârtie]

[Meniu] [Setări funcţii] [Comune] [Setări alimentare hârtie]
Specificați setările utilizate la imprimarea pe hârtie cu siglă pretipărită.
În mod norma, când se utilizează acest tip de hârtie, este necesar să schimbați direcția în care hârtia este încărcată și partea orientată în sus, după cum imprimarea este pe o față sau pe ambele fețe.
Dacă setați [Prioritate faţă de tipărit] ca sursă pentru hârtia încărcată, nu este necesar să schimbați direcția hârtiei încărcate și nici partea orientată în sus. Dacă specificați [Prioritate faţă de tipărit], încărcați întotdeauna hârtia folosind metoda pentru imprimarea pe 2 fețe. Orientarea pentru încărcarea hârtiei cu antet
* Dacă specificați [Prioritate faţă de tipărit] în această setare, imprimarea pe o față va fi mai lentă. Dacă utilizați hârtie fără siglă preimprimată sau dacă nu utilizați imprimarea pe 2 fețe pentru hârtia cu siglă preimprimată, specificați [Prioritate viteză].
[Sertar 1]
[Prioritate viteză]
[Prioritate faţă de tipărit]
Dacă specificați [Prioritate faţă de tipărit] pentru o sursă de hârtie care conține o hârtie ce nu poate fi utilizată pentru imprimarea pe 2 fețe, setarea respectivă este dezactivată și aparatul operează cu setarea [Prioritate viteză].
99R3-05F