[Gestionare date]

Gestionați sau inițializați datele și setările aparatului.
* Valorile afișate cu text roșu îngroșat sunt setările implicite pentru fiecare articol.

[Activare Product Extended Survey Program]

[Meniu] [Setări gestionare] [Gestionare date]
Specificați dacă veți utiliza Product Extended Survey Program (un program pentru sondarea utilizării aparatului).
Product Extended Survey Program este instalat în același timp cu driverele. Acesta trimite la Canon actualizări lunare ale informațiilor dispozitivului, timp de 10 ani. Programul nu trimite informații personale sau alte informații decât cele indicate mai sus.
[Oprit]
[Pornit]

[Iniţializare cheie şi certificat]

[Meniu] [Setări gestionare] [Gestionare date]
Inițializați setările pentru cheie și certificat, precum și setările pentru certificatul CA, și ștergeți toate cheile și certificatele, cu excepția celor preinstalate. Inițializarea anumitor setări și date

[Iniţializare meniu]

[Meniu] [Setări gestionare] [Gestionare date]
Inițializați setările [Meniu] pe ecranul [Pornire]. Selectați setările de inițializat. Inițializarea anumitor setări și date
[Preferinţe]
[Reglare/Întreţinere]
[Setări funcţii]
[Setări gestionare]
[Iniţializare tot]
99R3-05X