[Accesibilitate]

Configurați caracteristicile ecranului panoului de operare, precum inversiunea culorilor ecranului și durata de afișare a mesajelor, pentru a o mai bună lizibilitate a ecranului.
* Valorile afișate cu text roșu îngroșat sunt setările implicite pentru fiecare articol.

[Inversare culori ecran]

[Meniu] [Preferinţe] [Accesibilitate]
Specificați dacă nuanțele luminoase și cele întunecate de pe ecranul panoului de operare sunt inversate.
[Oprit]
[Pornit]

[Contrast]

[Meniu] [Preferinţe] [Accesibilitate]
Reglați contrastul pentru a facilita vizualizarea ecranului panoului de operare.
7 niveluri

[Durată afişare mesaj]

[Meniu] [Preferinţe] [Accesibilitate]
Setați numărul de secunde de afișare a fiecărui mesaj atunci când două mesaje sunt afișate alternativ pe ecranul panoului operațional.
1 – 2 – 5 (sec.)

[Viteză derulare]

[Meniu] [Preferinţe] [Accesibilitate]
Setați viteza de derulare când lucrați cu ecranul.
[Lent]
[Standard]
[Rapid]

[Tip de deplasare cursor]

[Meniu] [Preferinţe] [Accesibilitate]
Setați operarea cursorului când introduceți text.
Setați la [Auto] pentru a muta automat cursorul la următorul câmp de introducere după ce ați tastat textul. Când este setat la [Manual], trebuie să apăsați pe  pentru a deplasa cursorul.
[Auto]
[Manual]
99R3-056