[Interfaţă externă]

Specificați setările pentru conexiunile USB.
* Valorile afișate cu text roșu îngroșat sunt setările implicite pentru fiecare articol.

[Setări USB]

[Meniu] [Preferinţe] [Interfaţă externă]
Specificați dacă se va utiliza portul USB pentru conectarea la computer. Prevenirea conexiunii la computer prin intermediul portului USB
[Utilizare ca dispozitiv USB]
[Oprit]
[Pornit]
99R3-055