Conectarea la o rețea LAN wireless prin căutarea unui router (metoda de configurare a unui punct de acces)

Căutați un router LAN wireless (punct de acces) la care să vă conectați și introduceți cheia de rețea.
Când vă conectați cu metoda de configurare a punctului de acces, sunt setate următoarele metode de autentificare și criptare:
Metodă de autentificare WEP: Sistem deschis
Criptare pentru WPA/WPA2: AES-CCMP sau TKIP este setat automat, în funcție de routerul LAN wireless selectat.
Pentru a specifica o altă metodă de autentificare sau de criptare, utilizați metoda de configurare manuală pentru a vă conecta. Conectarea la o rețea LAN wireless prin setarea detaliilor (metoda de configurare manuală)
Sunt necesare privilegii de administrator pentru conectarea la o rețea LAN wireless.
Pregătiri necesare
Pregătiți informațiile routerului LAN wireless (SSID sau cheie de rețea) la care doriți să vă conectați și păstrați-le la îndemână. Informațiile routerului LAN wireless necesare pentru conectare
Când vă conectați la un router LAN care acceptă WPA-EAP sau WPA2-EAP ca standard de securitate, setați IEEE 802.1X. Utilizarea IEEE 802.1X
1
Pe panoul de operare, selectați [Meniu] în ecranul [Pornire] și apăsați pe . Ecranul [Pornire]
2
Apăsați pe [Preferinţe  [Reţea]  [Setări reţea fără fir] .
Se afișează ecranul [Selectare reţea].
Dacă apare ecranul de conectare, introduceți ID-ul și codul PIN al administratorului de sistem, apoi apăsați pe [<Conectare>] . ID-ul și codul PIN al administratorului de sistem
Dacă apare mesajul [Activare reţeaua fără fir?], selectați [Da] și apăsați pe .
Dacă apare mesajul [Imposibil de găsit punctul de acces.], verificați dacă routerul poate fi descoperit. Nu este posibilă conectarea la rețeaua LAN wireless
3
Selectați SSID al rețelei LAN wireless la care doriți să vă conectați și apăsați pe .
Se afișează ecranul de introducere al cheii de rețea.
Când selectați SSID al routerului LAN wireless care acceptă WPA-EAP sau WPA2-EAP ca standard de securitate, apare mesajul [Valorile setărilor IEEE 802.1X vor fi aplicate pt. conect.]. Apăsați pe și treceți la pasul 4.
Dacă nu puteți găsi routerul LAN wireless la care doriți să vă conectați, verificați dacă routerul poate fi descoperit. Nu este posibilă conectarea la rețeaua LAN wireless
4
Introduceți cheia de rețea și apăsați pe [<Aplicare>] .
5
Apăsați pe [Da] .
6
Când se afișează [Conectat.] pe panoul de operare, apăsați pe .
Când aparatul este conectat la rețeaua LAN wireless, [] apare pe ecranul [Pornire].
7
Așteptați câteva minute.
În mod implicit, adresa IP este setată automat.
Pentru a utiliza o anumită adresă IP, setați-o manual.
Setarea adreselor IPv4
Configurarea adreselor IPv6
Dacă apare un mesaj de eroare în timpul operării și nu se poate stabili o conexiune
Apăsați pe , verificați informațiile (SSID sau cheie de rețea) ale routerului LAN wireless la care doriți să vă conectați și repetați procedura începând de la Pasul 3.
99R3-014