Setarea adreselor IPv4

Adresa IPv4 a aparatului poate fi alocată automat, folosind DHCP, sau poate fi introdusă manual.
În mod implicit, adresa IPv4 este setată automat când aparatul este conectat la o rețea LAN cu fir sau wireless, dar o puteți seta sau modifica manual, în funcție de scop și de mediul de utilizare.
Această secțiune descrie modul de configurare a setărilor folosind panoul de operare.
Puteți seta adresa IPv4 și prin utilizarea Remote UI (IU la distanță) de la un computer după ce aceasta a fost setată la aparat. Gestionarea aparatului de pe un computer (IU la distanță)
Sunt necesare privilegii de administrator. Aparatul trebuie repornit pentru aplicarea setărilor.
1
Pe panoul de operare, selectați [Meniu] în ecranul [Pornire] și apăsați pe . Ecranul [Pornire]
2
Apăsați pe [Preferinţe] [Reţea] [Setări TCP/IP] [Setări IPv4] [Setări adresă IP] .
Dacă apare ecranul de conectare, introduceți ID-ul și codul PIN al administratorului de sistem, apoi apăsați pe [<Conectare>] . ID-ul și codul PIN al administratorului de sistem
3
Setați adresa IP.
La setarea manuală a adresei IP
1
Selectați [Obţinere automată] și apăsați pe .
Se afișează ecranul [Obţinere automată].
2
Apăsați pe [Selectare protocol] [Oprit] .
3
Apăsați pe [IP Automat]  [Oprit] .
4
Selectați [<Aplicare>] și apăsați pe .
Se afișează ecranul [Setări adresă IP].
5
Selectați [Obţinere manuală] și apăsați pe .
Se afișează ecranul de introducere a adresei IP.
6
Introduceți adresa IP și apăsați pe .
7
Introduceți masca de subrețea și apăsați pe .
8
Introduceți adresa gateway-ului și apăsați pe .
La alocarea automată a unei adrese IP
1
Selectați [Obţinere automată] și apăsați pe .
Se afișează ecranul [Obţinere automată].
2
Configurați setarea Obținere automată după cum este necesar.
[Selectare protocol]
În mod normal, setați la [DHCP]. Totuși, atunci când [DHCP] este setat într-un mediu în care DHCP nu poate fi utilizat, aparatul va continua să confirme funcția Obținere automată în rețea, creând comunicații inutile. Când nu utilizați DHCP, setați aceasta la [Oprit].
[IP Automat]
În mod normal, setați la [Pornit]. Deși se acordă prioritate adresei IP alocate cu DHCP, dacă nu există răspuns din partea DHCP, se va utiliza Auto IP.
3
Selectați [<Aplicare>] și apăsați pe .
4
Reporniți aparatul. Repornirea aparatului
Setările sunt aplicate.
Efectuați un test de conexiune pentru a vedea dacă adresa IPv4 este corect configurată. Verificarea stării de rețea și a setărilor
Verificarea adresei IP curent setate
Pe ecranul de la Pasul 3, selectați [Verificare setări] și apăsați pe pentru a verifica setarea curentă a adresei IP. Dacă adresa IP este afișată sub forma „0.0.0.0”, nu este corect configurată.
Dacă adresa IP se modifică după instalarea driverului de imprimantă
În Windows, trebuie să adăugați un port nou. Configurarea unui port de imprimantă (Windows)
Dacă nu știți care este portul utilizat, consultați următoarele:
Vizualizarea portului imprimantei
În macOS, trebuie să reînregistrați aparatul la sistemul Mac. Pentru detalii privind înregistrarea aparatului, consultați manualul driverului pe site-ul manualului online.
https://oip.manual.canon/
* Dacă utilizați DHCP pentru a obține automat adresa IP a aparatului, adresa IP poate fi modificată automat.
99R3-016