Conectarea la o rețea LAN wireless prin introducerea unui cod PIN (modul prin cod PIN WPS)

Când routerul LAN wireless acceptă modul prin cod PIN WPS, puteți stabili o conexiune prin înregistrarea la routerul LAN wireless a unui cod PIN generat la aparat. Utilizați un computer pentru a înregistra codul PIN.
Sunt necesare privilegii de administrator pentru conectarea la o rețea LAN wireless.
Pregătiri necesare
Accesați routerul LAN wireless de la un computer și activați înregistrarea unui cod PIN WPS.
* Pentru detalii privind modul de înregistrare a unui cod PIN WPS, consultați manualul routerului LAN wireless.
1
Pe panoul de operare, selectați [Meniu] în ecranul [Pornire] și apăsați pe . Ecranul [Pornire]
2
Apăsați pe [Preferinţe  [Reţea]  [Setări reţea fără fir] .
Se afișează ecranul [Selectare reţea].
Dacă apare ecranul de conectare, introduceți ID-ul și codul PIN al administratorului de sistem, apoi apăsați pe . ID-ul și codul PIN al administratorului de sistem
Dacă apare mesajul [Activare reţeaua fără fir?], selectați [Da] și apăsați pe .
Dacă apare mesajul [Imposibil de găsit punctul de acces.], apăsați pe .
3
Selectați [Alte conexiuni] și apăsați pe .
4
Selectați [Mod cod PIN WPS] și apăsați pe .
Este generat un cod PIN.
După afișarea acestui ecran, trebuie să înregistrați codul PIN WPS la routerul LAN wireless în decurs de 10 minute.
5
Accesați routerul LAN wireless de la un computer și înregistrați codul PIN WPS la router.
6
Când mesajul [Conectat.] apare pe panoul de operare, apăsați pe .
Când aparatul este conectat la rețeaua LAN wireless, [] apare pe ecranul [Pornire].
7
Așteptați câteva minute.
Așteptați câteva minute. În mod implicit, adresa IP este setată automat.
Pentru a utiliza o anumită adresă IP, setați-o manual.
Setarea adreselor IPv4
Configurarea adreselor IPv6
Dacă apare un mesaj de eroare în timpul operării și nu se poate stabili o conexiune
Apăsați pe și repetați procedura începând de la pasul 3.
99R3-013