Conectarea la o rețea LAN wireless folosind butonul routerului (metoda butonului de comandă)

Dacă routerul LAN wireless acceptă modul buton de comandă WPS, puteți configura cu ușurință o conexiune prin simpla utilizare a panoului de operare a aparatului și a butonului de la routerul LAN wireless.
Sunt necesare privilegii de administrator pentru conectarea la o rețea LAN wireless.
1
Pe panoul de operare, selectați [Meniu] în ecranul [Pornire] și apăsați pe . Ecranul [Pornire]
2
Apăsați pe [Preferinţe  [Reţea]  [Setări reţea fără fir] .
Se afișează ecranul [Selectare reţea].
Dacă apare ecranul de conectare, introduceți ID-ul și codul PIN al administratorului de sistem, apoi apăsați pe [<Conectare>] . ID-ul și codul PIN al administratorului de sistem
Dacă apare mesajul [Activare reţeaua fără fir?], selectați [Da] și apăsați pe .
Dacă apare mesajul [Imposibil de găsit punctul de acces.], apăsați pe .
3
Selectați [Alte conexiuni] și apăsați pe .
4
Selectați [Mod buton de comandă WPS] și apăsați pe .
Aparatul începe să caute un punct de acces.
5
După începerea căutării unui punct de acces, apăsați pe butonul routerului LAN wireless în decurs de două minute.
Apăsați pe buton în decurs de două minute. (În funcție de routerul LAN wireless, este posibil să fie necesară apăsarea prelungită a butonului.)
* Pentru detalii privind modul de operare a butonului, consultați manualul routerului LAN wireless.
6
Când mesajul [Conectat.] apare pe panoul de operare, apăsați pe .
Când aparatul este conectat la rețeaua LAN wireless, [] apare pe ecranul [Pornire].
7
Așteptați câteva minute.
În mod implicit, adresa IP este setată automat.
Pentru a utiliza o anumită adresă IP, setați-o manual.
Setarea adreselor IPv4
Configurarea adreselor IPv6
Dacă apare un mesaj de eroare în timpul operării și nu se poate stabili o conexiune
Apăsați pe și repetați procedura începând de la pasul 3.
99R3-012