Se afișează un cod de eroare

Dacă imprimarea nu se poate efectua sau se produce o altă eroare, în jurnalul de lucrări se afișează un cod de eroare (număr de trei cifre, care începe cu „#”).
Selectați codul de eroare din lista de mai jos și vedeți cum poate fi remediată problema.
#001 - #099
#037 #099
#701 – #799
#753 #766
#801 – #899
#852 #853 #861 #863
#901 – #999
#934
Dacă problema persistă chiar după ce ați încercat metodele de depanare, contactați dealerul sau reprezentantul dumneavoastră de service. Dacă problema persistă

#037

Imprimarea nu se poate efectua din cauza dimensiunii fișierului.
Reduceți dimensiunea fișierului sau divizați fișierul.
Optimizați fișierul pentru a-i reduce dimensiunile sau divizați-l și imprimați-l.

#099

Lucrarea a fost anulată.
Aceasta nu indică o defecțiune. Efectuați din nou operația, după cum este necesar.

#753

Aparatul nu s-a putut conecta la rețea din cauza unui cablu Ethernet deconectat.
Verificați dacă este corect conectat cablul Ethernet.

#766

Certificatul a expirat.
Reînnoiți certificatul sau utilizați un certificat care nu a expirat.
Gestionarea și verificarea cheii și a certificatului
Data și ora curentă de la aparat sunt corecte?
Verificați setările de dată și oră. Dacă setările nu sunt corecte, setați fusul orar și setați data și ora curentă. Setarea datei și a orei

#852

Aparatul s-a oprit din anumite motive.
Verificați dacă fișa de alimentare este introdusă ferm în priză.

#853

Imprimarea nu a reușit dintr-un motiv oarecare.
Dacă operația a fost anulată la trimiterea datelor pentru imprimare de la un computer la aparat, încercați să imprimați din nou.
În caz contrar, încercați următoarele:
Imprimați o lucrare mare?
Volumul de date a depășit capacitate de prelucrare a aparatului. Reduceți numărul de pagini de imprimat sau imprimați atunci când nu există date în curs de imprimare sau care așteaptă să fie imprimate.
Datele de imprimat sunt deteriorate?
Dacă datele sunt deteriorate sau afectate în alt mod, remediați-le.

#861

Utilizați un driver de imprimantă nepermis sau datele pe care încercați să le imprimați sunt deteriorate.
Utilizați driverul de imprimantă al aparatului și încercați să imprimați din nou.
Imprimarea de la un computer
Datele de imprimat sunt deteriorate?
Dacă datele sunt deteriorate sau afectate în alt mod, remediați-le.

#863

S-a produs o eroare care nu permite imprimarea.
Reporniți aparatul și imprimați din nou datele.
Repornirea aparatului

#934

Lucrarea a fost ștearsă de către funcția de ștergere automată a lucrărilor suspendate.
Remediați eroarea care a determinat suspendarea lucrării.
Remediați eroarea și încercați să copiați din nou.
* Dezactivați funcția de ștergere automată a lucrărilor suspendate sau modificați intervalul de timp după care datele sunt șterse automat. [Ştergere autom. lucrări suspendate]
99R3-089