[Prozesatze berezia]

Erabili hainbat prozesu paper mota, erabilitako materiala edo horren egoeraren moduko faktoreen ondorioz sortzen diren arazoak konpontzeko.
* Testu lodi gorrizko balioak elementu bakoitzeko ezaugarri lehenetsiak dira.

[Paper-prozesatze berezia]

[Menua] [Doitzea/Mantentzea] [Doitu irudiaren kalitatea] [Prozesatze berezia]
Zehaztu paperetarako prozesatze berezia egoera hauetan:
Paper berezia erabiltzen baduzu
Inprimatutako paperaren atzealdean inprimatzeko
Gainazal latza duen papera erabiliko baduzu
Gutun-azalaren hegala behera begira badago
Papera inprimatzean kiribiltzen bada
[Atzeal. eskuz inp. (2 aldetatik soilik)]
[Menua] [Doitzea/Mantentzea] [Doitu irudiaren kalitatea] [Prozesatze berezia] [Paper-prozesatze berezia]
Dagoeneko inprimatuta dagoen papera erabiltzen baduzu, baliteke atzealdeko inprimatzea lausotzea. Hala bada, paper-iturri horren kasuan [Aktibatuta] zehazteak inprimatze-emaitza horiek hobe ditzake.
* [Aktibatuta] aukeran ezarrita dagoenean paperaren aurrealdea inprimatu denetik zenbait denbora igaro bada edo funtzionamendu-ingurunearen hezetasuna aldatzen bada, baliteke irudiaren kalitatea aldatzea.
[1. tiradera]
[Desaktibatuta]
[Aktibatuta]
*1 Baliteke modeloaren, instalazio-aukeren eta bestelako ezarpenen arabera ez bistaratzea.
[Gainazal latzeko paper modua]
[Menua] [Doitzea/Mantentzea] [Doitu irudiaren kalitatea] [Prozesatze berezia] [Paper-prozesatze berezia]
Gainazal latzeko papera erabiliz gero, baliteke inprimatutako irudiak ez ateratzea argi. Hala bada, paper-iturri horren kasuan [Aktibatuta] zehazteak inprimatze-emaitza horiek hobe ditzake.
*Ezarpen honetan [Aktibatuta] hautatuz, baliteke inprimatze-abiadura moteltzea edo irudien kalitatea aldatzea.
[1. tiradera]
[Desaktibatuta]
[Aktibatuta]
[Gutunaren eustea murrizteko modua]
[Menua] [Doitzea/Mantentzea] [Doitu irudiaren kalitatea] [Prozesatze berezia] [Paper-prozesatze berezia]
Gutun-azalaren eta funtzionamendu-ingurunearen arabera, baliteke gutun-azalaren hegala inprimatzean itsastea. Hala bada, ezarpen honetan [Aktibatuta] zehazteak gutun-azalaren hegalak itsasteko aukerak murriztu ditzake.
* Hau [Aktibatuta] aukeran ezarrita badago, baliteke inprimatzea lausotzea, tonerra paperean guztiz geratzen ez delako.
[Desaktibatuta]
[Aktibatuta]
[Paper okertuaren zuzenketa]
[Menua] [Doitzea/Mantentzea] [Doitu irudiaren kalitatea] [Prozesatze berezia] [Paper-prozesatze berezia]
Erabilitako paperaren arabera, baliteke papera inprimatzean kiribiltzea. Hala bada, ezarpen honetan [Aktibatuta] zehazteak papera kiribiltzeko aukerak murriztu ditzake.
*Ezarpen honetan [Aktibatuta] zehaztuz, baliteke inprimatzea lausotzea.
[Desaktibatuta]
[Aktibatuta]

[Murr. paper itsas. irteeran]

[Menua] [Doitzea/Mantentzea] [Doitu irudiaren kalitatea] [Prozesatze berezia]
Hainbat orrialde dituen bi aldeetatik inprimatutako kasuetan, inprimatutako paper-orriak elkarri itsats daitezke. Hala bada, ezarpen honetan [Aktibatuta] zehazteak paper-orriak elkarri itsasteko aukerak murriztu ditzake.
* Ezarpen hau eraginkorra da ere alde batetik inprimatzerakoan.
[Desaktibatuta]
[Aktibatuta]

[Hezetasun handiko modua]

[Menua] [Doitzea/Mantentzea] [Doitu irudiaren kalitatea] [Prozesatze berezia]
Hezetasun handiko inguruneetan inprimatzeak inprimatze-dentsitatea irregularra izatea eragin dezake. Hala bada, [Aktibatuta] zehazteak inprimatze-emaitza horiek hobe ditzake.
* Ezarpen honetan [Aktibatuta] zehazteak irudiak edota testuak hezetasun gutxiko inguruneetan lausotzea eragin dezake.
[Desaktibatuta]
[Aktibatuta]

[Hezetasun txikiko modua]

[Menua] [Doitzea/Mantentzea] [Doitu irudiaren kalitatea] [Prozesatze berezia]
Hezetasun gutxiko inguruneetan inprimatzeak irudiak edota testuak lausotzea eragin dezake. Kasu horretan, [1. modua] hautatzeak inprimatze-emaitzak hobe ditzake. Hori funtzionatzen ez badu, saiatu [2. modua] eta ondoren [3. modua] hautatuz.
* Hau ezarriz gero, baliteke mailaketa murriztea edo lana motelduta ateratzea ingurune hezeetan egonda.
[Desaktibatuta]
[1. modua]
[2. modua]
[3. modua]

[1. desplazamendu beroaren zuzenketa]

[Menua] [Doitzea/Mantentzea] [Doitu irudiaren kalitatea] [Prozesatze berezia]
Tamaina txikiko paperean inprimatzen baduzu eta ondoren tamaina handiagoko paper batean inprimatzen jarraitzen baduzu, baliteke irudi fantasmak agertzea papereko inprimatu gabeko guneetan. Kasu horretan, [Aktibatuta] hautatzeak inprimatze-emaitzak hobe ditzake.
* [Aktibatuta] hautatuz gero, baliteke inprimatze-abiadura murriztea.
[Desaktibatuta]
[Aktibatuta]

[Lainotzea saihestea]

[Menua] [Doitzea/Mantentzea] [Doitu irudiaren kalitatea] [Prozesatze berezia]
Baliteke inprimatutako irudiko gune zuriak (hutsik daudenak) ilunago ateratzea. Hala bada, [Aktibatuta] zehazteak arazoa zuzenduko du.
* [Aktibatuta] hautatuz gero, baliteke inprimatze-dentsitatea murriztea.
[Desaktibatuta]
[Aktibatuta]

[Finkatzea hobetzea]

[Menua] [Doitzea/Mantentzea] [Doitu irudiaren kalitatea] [Prozesatze berezia]
Paper motaren eta funtzionamendu-ingurunearen arabera, baliteke inprimatutako irudien tonerra zuritzea. Hala bada, ezarpen honetan [1. modua] zehazteak inprimatze-emaitza horiek hobe ditzake. Horrek arazoa konpontzen ez badu, zehaztu [2. modua].
* Ezarpen hau gaituz gero, baliteke hutsik dauden eremuetan irudi fantasmak agertzea.
[Desaktibatuta]
[1. modua]
[2. modua]

[Zuzendu paper-garraioa]

[Menua] [Doitzea/Mantentzea] [Doitu irudiaren kalitatea] [Prozesatze berezia]
Etengabe inprimatzeak papera trabatuta geratzea eragin dezake. Kasu horretan, [Aktibatuta] hautatzeak papera trabatuta geratzearen maiztasuna murriztu dezake.
* [Aktibatuta] hautatuz gero, baliteke inprimatze-abiadura murriztea.
[Desaktibatuta]
[Aktibatuta]

[Talko paper modua]

[Menua] [Doitzea/Mantentzea] [Doitu irudiaren kalitatea] [Prozesatze berezia]
Hauts ugariko papera erabiltzean, baliteke inprimatutako irudia lausotzea edo irudian marrak agertzea. Kasu horretan, [Aktibatuta] hautatzeak inprimatze-emaitzak hobe ditzake.
* Baliteke [Aktibatuta] hautatzeak inprimatze-kalitatean eragina izatea.
[Desaktibatuta]
[Aktibatuta]

[Zuzendu irudi lausotua]

[Menua] [Doitzea/Mantentzea] [Doitu irudiaren kalitatea] [Prozesatze berezia]
Baliteke inprimatutako paperan orbanak agertzea. Kasu horretan, [1. modua] hautatzeak inprimatze-emaitzak hobe ditzake. Horrek funtzionatzen ez badu, saiatu [2. modua] hautatuz.
[Desaktibatuta]
[1. modua]
[2. modua]

[Transferentzia doitzeko modua]

[Menua] [Doitzea/Mantentzea] [Doitu irudiaren kalitatea] [Prozesatze berezia]
Erabilitako paperaren arabera, baliteke inprimatzea ingurune heze batean eginez gero irregularra ateratzea. Kasu horretan, [1. modua] hautatzeak inprimatze-emaitzak hobe ditzake. Horrek funtzionatzen ez badu, saiatu [2. modua] hautatuz.
* Ezarpen hau gaituta dagoenean, baliteke inprimatze-dentsitatea aldatzea hezetasun gutxiko ingurunean.
[Desaktibatuta]
[1. modua]
[2. modua]

[Murriztu inprim. laus. kart. ord. ostean]

[Menua] [Doitzea/Mantentzea] [Doitu irudiaren kalitatea] [Prozesatze berezia]
Baliteke inprimatzea lausotzea ordezkatzeko toner-kartutxo berria instalatu eta berehala. Hala bada, ezarpen honetan [Aktibatuta] zehazteak inprimatze-emaitza horiek hobe ditzake. Ezarpen hau toner-kartutxo bat ordezkatzeko hurrengoan aplikatuko da.
* [Aktibatuta] zehazteak normala den baino atzerapen handiagoa eragingo du toner-kartutxoa ordeztu eta inprimatu ahal izateko.
[Desaktibatuta]
[Aktibatuta]
99LR-059