การระบุขนาดและประเภทกระดาษ

เพื่อให้แน่ใจว่าการพิมพ์มีคุณภาพและป้องกันกระดาษติด ต้องตั้งค่าขนาดและประเภทกระดาษอย่างถูกต้องตามกระดาษที่ใส่
คุณสามารถลงทะเบียนการตั้งค่ากระดาษที่ใช้บ่อยและซ่อนการตั้งค่ากระดาษที่ไม่จำเป็นเพื่อทำให้การตั้งค่ากระดาษง่ายขึ้น
การตั้งค่าที่จำเป็นหลังจากใส่กระดาษ
ตั้งค่าขนาดและประเภทกระดาษตามกระดาษที่ใส่
การตั้งค่าขนาดและประเภทกระดาษสำหรับถาดใส่กระดาษ
การทำให้การตั้งค่ากระดาษง่ายขึ้น
คุณสามารถลงทะเบียนและตั้งค่าขนาดกระดาษเพื่อทำให้การตั้งค่าง่ายขึ้น
การลงทะเบียนกระดาษที่ไม่ใช่ขนาดมาตรฐาน (กระดาษแบบกำหนดเอง)
การซ่อนขนาดกระดาษที่ไม่ได้ใช้
98E0-02A