การตรวจสอบปริมาณวัสดุสิ้นเปลืองที่เหลืออยู่

คุณสามารถดูเปอร์เซ็นต์ของปริมาณผงหมึกที่เหลืออยู่ในปัจจุบันในตลับผงหมึก โดยเพิ่มขึ้นทีละ 10%
ตรวจสอบปริมาณผงหมึกที่เหลืออยู่ในตลับผงหมึก เช่น ดูว่าคุณจำเป็นต้องเตรียมตลับผงหมึกอันใหม่ก่อนที่จะพิมพ์เอกสารปริมาณมากหรือไม่
* ค่าที่แสดงสำหรับปริมาณผงหมึกที่เหลืออยู่ในตลับผงหมึกเป็นค่าอ้างอิง และอาจไม่ได้ระบุปริมาณหมึกที่เหลืออยู่ตามจริง
ส่วนนี้จะอธิบายวิธีการดูข้อมูลนี้โดยใช้แผงการดำเนินงาน
คุณยังสามารถตรวจสอบข้อมูลนี้โดยใช้ UI ระยะไกลจากคอมพิวเตอร์ได้อีกด้วย การจัดการเครื่องจากคอมพิวเตอร์ (UI ระยะไกล)
1
ในแผงการดำเนินงาน ให้เลือก [Status Monitor] ในหน้าจอ [Home] แล้วกด แผงการดำเนินงาน
2
กด [สถานะอุปกรณ์]    [ปริมาณหมึกพิมพ์ที่เหลืออยู่]  
ปริมาณผงหมึกที่เหลืออยู่ในตลับผงหมึกจะแสดงขึ้นมา
3
ตรวจสอบปริมาณผงหมึกที่เหลืออยู่ในตลับผงหมึก
คุณสามารถกำหนดการตั้งค่าเพื่อให้เครื่องแจ้งให้คุณเตรียมตลับผงหมึกอันใหม่เมื่อตลับผงหมึกในปัจจุบันเหลืออยู่ในปริมาณที่กำหนด [แสดงเวลาสำหรับการเตือนเตรียมตลับหมึก]
98E0-068