ด้านหน้า

ฝาครอบตลับผงหมึก

เปิดฝาครอบตลับผงหมึกเมื่อเปลี่ยนตลับผงหมึก
การเปลี่ยนตลับผงหมึก

แผงการดำเนินงาน

ใช้จอแสดงผลและแป้นพิมพ์เพื่อใช้งานเครื่องและยืนยันการดำเนินงานและสถานะ แผงการดำเนินงาน

สวิตซ์เปิดปิด

ใช้สำหรับเปิดและปิดเครื่อง การเปิดและปิดเครื่อง

ถาดใส่กระดาษ

ใส่กระดาษที่คุณใช้เป็นประจำลงในถาดใส่กระดาษ ถาดใส่กระดาษ

ตัวกั้นกระดาษ

เปิดตัวกั้นกระดาษเพื่อป้องกันกระดาษร่วงออกจากถาดรองรับงานพิมพ์

ช่องระบายอากาศ

อากาศภายในเครื่องจะถูกปล่อยออกมาผ่านช่องระบายอากาศเพื่อทำให้ภายในเครื่องเย็นลง
อย่าวางวัตถุใดๆ ไว้ข้างช่องระบายอากาศ เนื่องจากอาจกีดขวางการระบายอากาศได้

ถาดรองรับงานพิมพ์

กระดาษที่พิมพ์จะถูกดันออกมาที่ถาดรองรับงานพิมพ์

ฝาครอบด้านหน้า

เปิดฝาครอบด้านหน้าเมื่อใส่กระดาษลงในถาดใส่กระดาษ
เพื่อให้การใช้งานเครื่องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้หมั่นทำความสะอาดพื้นผิวเป็นประจำ
การทำความสะอาดพื้นผิวของเครื่อง
98E0-005