การป้องกันการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต

เครื่องมาพร้อมกับการตั้งค่าต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดการและการดำเนินงานจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แม้ว่าข้อมูลและการตั้งค่านี้จะช่วยให้เกิดความสะดวก แต่ก็สามารถนำไปสู่การรั่วไหลของข้อมูลและปัญหาด้านความปลอดภัยอื่นๆ หากมีบุคคลอื่นใดที่สามารถเข้าถึงข้อมูลและการตั้งค่าได้
คุณสามารถใช้มาตรการเพื่อจำกัดการเข้าถึงและปิดใช้งานฟังก์ชันต่างๆ ตามสถานะการใช้งานของฟังก์ชัน เพื่อช่วยให้การใช้งานเครื่องมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
การจำกัดการเข้าถึงข้อมูลและการตั้งค่า
การจำกัดผู้ใช้และการดำเนินงานในการเข้าถึงข้อมูลและการตั้งค่าต่างๆ บนเครื่องสามารถช่วยป้องกันการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตและปกป้องข้อมูลที่เป็นความลับ
การจำกัดการใช้ UI ระยะไกล
การจำกัดการใช้งานจากอุปกรณ์เคลื่อนที่
การปิดการใช้งานฟังก์ชันที่ไม่ได้ใช้
คุณสามารถปิดใช้งานฟังก์ชันที่ไม่ได้ใช้เพื่อป้องกันการบุกรุกจากภายนอก
การป้องกันการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ผ่านพอร์ต USB
การกำหนดค่า LPD, RAW หรือ WSD
การปิดใช้งานการสื่อสาร HTTP

ดูหัวข้อต่อไปนี้ด้วย

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีผู้ดูแลระบบ ให้ดูในส่วนต่อไปนี้
การตั้งค่า ID และ PIN ของแผนกสำหรับผู้ดูแลระบบ
98E0-044