ความปลอดภัย

เครื่องนี้เป็นอุปกรณ์ข้อมูลที่ใช้ฟังก์ชันการสื่อสารและจัดการข้อมูลต่างๆ ดังนั้น จึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องจัดเตรียมมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตเมื่อใช้เครื่องในสภาพแวดล้อมบนเครือข่าย และมาตรการป้องกันความเสี่ยงด้านความปลอดภัย เช่น การรั่วไหลของข้อมูล
เครื่องนี้มีฟังก์ชันและการตั้งค่าต่างๆ เพื่อลดภัยคุกคามและจุดอ่อนเหล่านี้ กำหนดการตั้งค่าและใช้งานอย่างเหมาะสมตามสภาพแวดล้อมและสภาวะการใช้งานของคุณเพื่อการใช้งานเครื่องที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น
การสร้างระบบผู้ดูแลระบบ
ใช้บัญชีผู้ดูแลระบบเพื่อจัดการเครื่องและกำหนดการตั้งค่า ใช้งานเครื่องโดยใช้ระบบที่ผู้ดูแลระบบเท่านั้นที่ทราบ ID และ PIN
การตั้งค่า ID และ PIN ของแผนกสำหรับผู้ดูแลระบบ
การตั้งค่าเครือข่าย
การใช้การตั้งค่าความปลอดภัยเครือข่ายตามสภาพแวดล้อมการใช้งานสามารถลดภัยคุกคามจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตและการดักจับข้อมูล
การปกป้องเครือข่าย
การจัดการสถานะการใช้งาน
การใช้ PIN และการตั้งค่าการจำกัดการใช้งานสามารถช่วยป้องกันการใช้ UI ระยะไกลโดยไม่ได้รับอนุญาต การใช้มาตรการที่รวมถึงการดำเนินงานตามสถานะการใช้งานของเครื่องสามารถปรับปรุงความปลอดภัยได้
การป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล
การป้องกันการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต
98E0-03H