[การตั้งค่าความปลอดภัย]

ระบุและจัดการการตั้งค่าความปลอดภัย เช่น ฟังก์ชันการรับรองความถูกต้องของเครื่องและการตรวจสอบระบบ
* ค่าในข้อความสีแดงตัวหนาเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับแต่ละรายการ

[การตั้งค่าการรับรองความถูกต้อง/รหัสผ่าน]

[เมนู] [การตั้งค่าการจัดการ] [การตั้งค่าความปลอดภัย]
กำหนดค่าฟังก์ชันการรับรองความถูกต้องสำหรับเครื่อง
[การตั้งค่าการรับรองความถูกต้อง/รหัสผ่าน]

[การตั้งค่าการเข้ารหัส]

[เมนู] [การตั้งค่าการจัดการ] [การตั้งค่าความปลอดภัย]
ระบุว่าจะจำกัดการใช้การเข้ารหัสที่ไม่รัดกุมหรือคีย์และใบรับรองที่ใช้การเข้ารหัสที่ไม่รัดกุม
[ห้ามใช้การเข้ารหัสแบบง่าย]
[ปิด]
[เปิด]
 
[ห้ามคีย์/ใบรับรองที่มีการเข้ารหัสแบบง่าย]
[ปิด]
[เปิด]

[ตรวจสอบระบบเมื่อเริ่มการทำงาน]

[เมนู] [การตั้งค่าการจัดการ] [การตั้งค่าความปลอดภัย]
ตรวจสอบว่าระบบไม่ได้ถูกดัดแปลงเมื่อเริ่มต้นเครื่อง
หากตรวจพบการดัดแปลง
เครื่องจะสลับไปยังโหมดหยุดรอเพื่ออัปเดต คุณต้องอัปเดตเฟิร์มแวร์ การอัปเดตเฟิร์มแวร์
หากหน้าจอว่างเปล่าหลังจากผ่านไประยะหนึ่ง อาจไม่สามารถดำเนินการกู้คืนระบบได้ ติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือตัวแทนบริการของคุณ หากปัญหายังคงอยู่
 
[ปิด]
[เปิด]
98E0-05Y