Giảm Mức Tiêu Thụ Điện Năng (Chế Độ Ngủ)

Chế độ ngủ giảm mức tiêu thụ điện năng bằng cách tạm dừng một số hoạt động bên trong máy.
Bạn không thể đặt máy ở chế độ ngủ theo cách thủ công. Nếu không có thao tác nào được thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định, máy sẽ tự động chuyển sang chế độ ngủ.
Màn hình sẽ tắt trong chế độ ngủ.

Thoát Chế Độ Ngủ

Nhấn phím bất kỳ trên bảng thao tác để thoát khỏi chế độ ngủ.

Cấu Hình Thời Gian Ngủ Tự Động

Ngủ Tự Động là chức năng tự động đưa máy vào chế độ ngủ nếu không có thao tác nào được thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định. Bạn có thể chỉ định thời gian Ngủ Tự Động.
Phần này mô tả cách cấu hình cài đặt bằng cách sử dụng Remote UI từ máy tính.
Trên bảng thao tác, chọn [Menu] trong màn hình [Home], sau đó chọn [Sở thích] để cấu hình cài đặt. [Cài Đặt Hẹn Giờ/Năng Lượng]
1
Đăng nhập vào Remote UI. Khởi động Remote UI
2
Trên trang Cổng Thông Tin của Remote UI, nhấp vào [Settings/Registration]. Trang Cổng thông tin của Remote UI
3
Nhấp vào [Timer Settings] [Edit].
Màn hình [Edit Timer Settings] được hiển thị.
4
Nhập thời gian trong [Auto Sleep Time].
* Bạn nên sử dụng cài đặt mặc định để tiết kiệm điện năng hiệu quả. [Thời Gian Nghỉ Tự Động]
5
Nhấp vào [OK].
Cài đặt này được áp dụng.
6
Đăng xuất từ Remote UI.
Máy không đi vào chế độ ngủ trong các trường hợp sau đây:
Khi đèn chỉ báo dữ liệu trên bảng thao tác sáng lên hoặc nhấp nháy Bảng Thao Tác
Khi màn hình [Menu], thông báo kẹt giấy hoặc lỗi khác*1, hay Kết Nối Trực Tiếp SSID hoặc màn hình hiển thị mã khóa mạng được hiển thị trên bảng thao tác
Khi máy đang thực hiện điều chỉnh, vệ sinh, hoặc thao tác khác
Khi máy đang giao tiếp với máy tính hoặc thiết bị tương tự
 
*1 Máy có thể đi vào chế độ ngủ tùy thuộc vào thông báo.
98CU-01X