Các Thao Tác Cơ Bản

Chương này mô tả các thao tác cơ bản chung cho tất cả chức năng của máy và cách hiểu bố cục màn hình.
Quản Lý Và Tiết Kiệm Điện Năng
Bạn có thể TẮT nguồn để tiết kiệm năng lượng hoặc khi vệ sinh và khởi động lại máy để áp dụng các cài đặt.
Bạn có thể sử dụng chế độ ngủ để giảm mức tiêu thụ điện năng.
BẬT và TẮT Máy
Giảm Mức Tiêu Thụ Điện Năng (Chế Độ Ngủ)
Sử Dụng Bảng Thao Tác
Sử dụng bảng thao tác để kết nối máy với một thiết bị di động và để cấu hình các cài đặt của máy.
Cách Vận Hành Bảng Thao Tác
Khi màn hình đăng nhập hiển thị, hãy nhập thông tin đăng nhập được yêu cầu để tiếp tục các thao tác.
Đăng Nhập vào Máy
Nạp Giấy
Nạp giấy in vào ngăn giấy.
Nạp Giấy
98CU-01L