Sử Dụng Ứng Dụng AirPrint Để In Dữ Liệu

AirPrint là tiêu chuẩn về chức năng in trong các hệ điều hành của Apple. Bạn có thể in từ các ứng dụng hỗ trợ AirPrint thay vì phải cài đặt ứng dụng hoặc trình điều khiển chuyên dùng.
Ngoài ra, bạn có thể sử dụng AirPrint để in từ máy Mac.
 

Khi Sử Dụng iPhone, iPad Hoặc iPod touch

Sử dụng AirPrint để in từ iPhone, iPad hoặc iPod touch được kết nối với máy thông qua mạng LAN hoặc kết nối trực tiếp.
Môi Trường Vận Hành
Bạn có thể sử dụng AirPrint với các mẫu máy iPhone, iPad và iPod touch sau đây:
iPhone: 3GS trở lên
iPad: Tất cả các mẫu
iPod touch: Thế hệ thứ ba trở lên
Chuẩn Bị Cần thiết
Thiết đặt máy để cho phép sử dụng AirPrint. Chuẩn Bị Để Sử dụng AirPrint
Kết nối máy với iPhone, iPad hoặc iPod touch. Kết Nối Thiết Bị Di Động Với Máy
1
Mở dữ liệu cần in trên iPhone, iPad hoặc iPod touch.
2
Trong ứng dụng có dữ liệu cần in đang mở, hãy gõ vào [].
Các tùy chọn trong menu được hiển thị.
3
Gõ vào [In].
Các tùy chọn in được hiển thị.
Nếu các tùy chọn in không được hiển thị, ứng dụng sẽ không hỗ trợ AirPrint. Trong trường hợp này, bạn không thể sử dụng AirPrint để in dữ liệu.
4
Gõ vào [Máy in], và chọn máy.
5
Định cấu hình các cài đặt in.
Các cài đặt khả dụng và khổ giấy có thể sử dụng sẽ khác nhau tùy thuộc vào ứng dụng bạn đang sử dụng.
6
Gõ vào [In].
Việc in sẽ bắt đầu.
Sử dụng [Status Monitor] trên bảng thao tác để xem trạng thái công việc in và nhật ký. Xem Trạng Thái Và Nhật Ký Công Việc In

Khi Sử Dụng Máy Mac

Bạn có thể sử dụng AirPrint để in dữ liệu từ máy Mac được kết nối với mạng trên cùng một mạng LAN với máy hoặc máy Mac được kết nối với máy qua USB.
Môi Trường Vận Hành
Bạn có thể sử dụng AirPrint trên máy Mac có cài đặt OS X 10.7 trở lên*1.
 
*1 Khi in từ máy Mac được kết nối với máy qua USB, là OS X 10.9 trở lên.
Chuẩn Bị Cần thiết
Thiết đặt máy để cho phép sử dụng AirPrint. Chuẩn Bị Để Sử dụng AirPrint
Kết nối máy với máy Mac. Thiết Lập Mạng
Khi kết nối qua USB, hãy kết nối với cổng USB để kết nối máy tính ở phía sau của máy bằng cáp USB. Mặt Sau
Trong [Tuỳ chọn Hệ thống] [Máy in & Máy quét] trên máy Mac, nhấp vào [+] để đăng ký máy.

Sử Dụng AirPrint Để In Dữ Liệu

1
Mở tài liệu bạn muốn in trên máy Mac.
2
Trong ứng dụng được sử dụng để mở tài liệu, nhấp vào [In].
Hộp thoại in sẽ xuất hiện.
3
Trong [Máy in], chọn máy.
4
Định cấu hình các cài đặt in.
Các cài đặt khả dụng và khổ giấy có thể sử dụng sẽ khác nhau tùy thuộc vào ứng dụng bạn đang sử dụng.
5
Nhấp vào [In].
Việc in sẽ bắt đầu.
Sử dụng [Status Monitor] trên bảng thao tác để xem trạng thái công việc in và nhật ký. Xem Trạng Thái Và Nhật Ký Công Việc In
98CU-03C