[Quản Lý Thiết Bị]

Chỉ định và quản lý các cài đặt cho thông tin và vận hành liên quan đến phần cứng của máy.
* Các giá trị trong văn bản in đậm màu đỏ là cài đặt mặc định đối với từng mục.

[Cài Đặt Thông Tin Thiết Bị]

[Menu] [Cài Đặt Quản Lý] [Quản Lý Thiết Bị]
Chỉ định tên để nhận dạng máy và vị trí lắp đặt.
Thông tin được chỉ định tại đây sẽ xuất hiện ở trang Cổng Thông Tin của Remote UI. Trang Cổng thông tin của Remote UI
[Tên Thiết Bị]
[Vị trí]

[Chọn Quốc Gia/Khu Vực]

[Menu] [Cài Đặt Quản Lý] [Quản Lý Thiết Bị]
Chỉ định quốc gia hoặc khu vực sử dụng máy. Cài đặt mặc định có thể khác nhau tùy thuộc vào cài đặt được chọn khi BẬT nguồn lúc đầu.
* Tùy thuộc vào quốc gia hoặc khu vực của bạn, cài đặt [Chọn Quốc Gia/Khu Vực] có thể không khả dụng, hoặc nội dung hay cài đặt mặc định của tính năng này có thể khác nhau.
[Hồng Kông (HK)]
[Singapore (SG)]
[Malaysia (MY)]
[Thái Lan (TH)]
[Việt Nam (VN)]
[Argentina (AR)]
[Chile (CL)]
[Khác (Châu Á)]
[Khác (Châu Mỹ La-tinh)]
[Úc (AU)]
[Korea (KR)]
[Ấn Độ (IN)]
[New Zealand (NZ)]
[Khác]

[Hiển Thị Nhật Ký Công Việc]

[Menu] [Cài Đặt Quản Lý] [Quản Lý Thiết Bị]
Chỉ định xem các nhật ký để in có được hiển thị trên màn hình Theo Dõi Trạng Thái hay không.
Màn hình [Status Monitor]
Kiểm tra Việc sử dụng và Nhật ký với Remote UI
[Tắt]
[Bật]

[Vật Tư Tiêu Hao (UI Từ Xa/Toner Status)]

[Menu] [Cài Đặt Quản Lý] [Quản Lý Thiết Bị]
Chỉ định xem nút truy cập các trang web để mua hộp mực có được hiển thị trong Tình Trạng Mực và Remote UI hay không. Bạn cũng có thể chỉ định xem Tình Trạng Mực có được sử dụng hay không.
Chỉ định có hiển thị nút trong Remote UI ở [H. Thị Phím Mua V.Tư Tiêu Hao (UI Từ Xa)] hay không.
Chỉ định có sử dụng Tình Trạng Mực trong [Toner Status] ở [Cài Đặt Toner Status] hay không.
Nếu bạn chọn sử dụng Tình Trạng Mực, sử dụng [Phím Mua VTư Tiêu Hao] trong [Cài Đặt Toner Status] để chỉ định có hiển thị nút hay không.
Tình Trạng Mực sẽ gửi thông báo về lượng mực còn lại trong máy đến máy tính đã cài đặt công cụ. Tải Tình Trạng Mực xuống từ trang web Canon dành cho quốc gia/khu vực của bạn, và cài đặt nó trên máy tính của bạn.
https://global.canon/en/support/
* Nếu máy được cung cấp kèm theo đĩa CD-ROM hoặc DVD-ROM, bạn cũng có thể sử dụng các đĩa này để cài đặt Tình Trạng Mực.
[H. Thị Phím Mua V.Tư Tiêu Hao (UI Từ Xa)]
[Tắt]
[Bật]
 
[Cài Đặt Toner Status]
[Tắt]
[Bật]
[Phím Mua VTư Tiêu Hao]
[Tắt]
[Bật]

[Thông Báo Kiểm Tra Cài Đặt Giấy]

[Menu] [Cài Đặt Quản Lý] [Quản Lý Thiết Bị]
Chỉ định xem màn hình Thông Báo Để Kiểm Tra Cài Đặt Giấy có xuất hiện khi ngăn giấy được nạp vào máy hay không. Nạp Giấy vào Ngăn Giấy
[Tắt]
[Bật]

[Chế Độ Chính Hãng Canon]

[Menu] [Cài Đặt Quản Lý] [Quản Lý Thiết Bị]
Chỉ định có chuyển sang Chế Độ Chính Hãng Canon hay không.
Thông thường, không cần phải thay đổi cài đặt này.
Đại diện cung cấp dịch vụ Canon của bạn có thể thay đổi cài đặt này. Nếu cài đặt này không được hiển thị, hãy liên hệ với quản trị viên của máy.
[Tắt]
[Bật]
98CU-05S