Giấy Bị Quăn

Khắc phục sự cố bằng cách kiểm tra các mục bên dưới.
Bạn Có Đang Sử Dụng Giấy Phù Hợp Không?
Kiểm tra xem giấy trong máy có thể sử dụng được không, và thay bằng giấy phù hợp nếu cần.
Giấy Có Thể Sử Dụng
Nạp Giấy
Thiết đặt khổ giấy và loại giấy chính xác theo giấy đã nạp. Chỉ Định Khổ Giấy và Loại Giấy
Thiết đặt [Chỉnh Sửa Quăn Giấy] thành [Bật] có thể cải thiện vấn đề.
Màn hình [Home] trên bảng thao tác  [Menu]    [Điều Chỉnh/Bảo Trì]    [Điều Chỉnh Chất Lượng Hình]    [Xử Lý Đặc Biệt]    [Xử Lý Giấy Đặc Biệt]    [Chỉnh Sửa Quăn Giấy]    [Bật]  
* Khi bạn chọn [Bật], điều này có thể dẫn đến bản in bị phai màu.
Thiết đặt [Chuyển Phương Pháp Nạp Giấy] thành [Ưu Tiên Mặt In] có thể cải thiện vấn đề.
[Home] trên bảng thao tác [Menu]    [Cài Đặt Chức Năng]    [Thông dụng]    [Cài Đặt Nạp Giấy]    [Chuyển Phương Pháp Nạp Giấy]    [Ngăn 1] [Ưu Tiên Mặt In]  
* Khi bạn chọn [Ưu Tiên Mặt In], tốc độ in cho in 1 mặt sẽ giảm.
Nạp giấy bằng cách đảo ngược mặt cần in (giấy mặt trước và mặt sau).
* Trong một số ít trường hợp, dấu hiệu có thể trở nên tệ hơn tùy thuộc vào giấy được sử dụng. Trong trường hợp này, hãy in trên mặt gốc của giấy.
Bạn Có Đang Sử Dụng Giấy Đã Hút Ẩm Không?
Hãy thử những điều sau đây theo thứ tự bên dưới:
Kiểm tra các biện pháp phòng ngừa, và thay giấy bằng giấy khô.
Các Biện Pháp Phòng Ngừa Khi Xử Lý Giấy
Nạp Giấy
Thay đổi cài đặt loại giấy thành giấy mỏng hơn. Chỉ Định Khổ Giấy và Loại Giấy
98CU-078